Pismo do SKAS "wygaszeni" - wniosek o wydanie decyzji

Pan Piotr Walczak
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z dnia 01.07.2019r. wydanej w sprawie I OPS 1/19 droga sądowa przed sądem powszechnym przysługuje jedynie tym funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia do dnia 31.05.2017r., a więc wówczas, gdy następuje przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy. W przypadku zaś funkcjonariuszy, którzy takowej propozycji nie otrzymali, w konsekwencji czego ich stosunek służbowy wygasł Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, iż wówczas mamy do czynienia z klasycznym zwolnieniem ze służby i w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany do wydania decyzji administracyjnej, która podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, który ostatecznie będzie badał brak złożenia propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przekazanie informacji dlaczego nie zostało dotąd wydane polecenie wszystkim dyrektorom izb administracji skarbowej, aby wydali stosowne decyzje dla osób, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy, jak również funkcjonariuszy, którzy propozycji w ogóle nie otrzymali? Dyrektorzy, pozostając w bezczynności poprzez niewydawanie decyzji, działają pod wpływem wytycznych poprzedniego kierownictwa KAS, narażając na zbędne koszty Skarb Państwa, stąd prosimy o wydanie stosownego polecenia.
 

Attachments

Komentarze

W ostatnich dniach z moich informacji w kilku sprawach NSA (na pewno w mojej) oddalił skargi kasacyjne funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio po wygaszeniu składali skargi na bezczynność DIAS w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby. Ta ścieżka u niektórych się już wyczerpała. WSA odrzucał nasze skargi uznając się za niewłaściwy do rozpatrywania naszych spraw a po kasacji NSA odpalił nasze skargi - ślepa uliczka z napisem KONIEC.
Proszę o potwierdzenie czy obecnie jedyną drogą jest wzywanie dyrektorów do WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ w przedmiocie stosunku służbowego.
Jeżeli tak to mam prośbę czy może ktoś by się podjął zmodyfikowania takiego wezwania, które kilka miesięcy temu było umieszczone na stronie Celnicy PL. Od tej pory zapadło na pewno kilka korzystnych rozstrzygnięć w tej materii. Może by należało przytoczyć coś z postanowienia siedmiu sędziów NSA z dnia 01.07.2019 r w sprawie I OPS 1/19.
Może nasz prawnik związkowy by się nad tym ponownie pochylił i zmodyfikował taki uniwersalny wzór.
Z góry dziękuję Sławku.
 
Do góry