Pismo do DIC o stosowanie prawa przy wartościowaniu - OPINIA PRAWNA!!!

"(...)W związku z obowiązkiem stosowania przez Dyrektorów Izb Celnych przepisów rozdziału
8 ustawy o SC, postępowanie w sprawie przedstawienia pisemnej propozycji na podstawie art. 222 ust. 3 powinno nie tylko uwzględniać formalne reguły trybu awansowania na stanowisko służbowe ale przede wszystkim przy określaniu proponowanego stanowiska powinny być brane pod uwagę kryteria oceny funkcjonariusza, przewidziane w rozdziale 8 i przepisach wykonawczych. Zgodnie z delegacją ustawową z art. 113 ust. 3 ustawy o SC, kryteria oceny kandydata na dane stanowisko określa rozporządzenie MF. Według § 5 ust. 5 rozporządzenia MF, podstawowymi kryteriami oceny funkcjonariusza są: przebieg służby funkcjonariusza, ostatnia ocena okresowa albo ostatnia opinia okresowa w służbie przygotowawczej. Ponadto katalog kryteriów ocen znajduje uszczegółowienie w załącznikach nr 1 (wykształcenie), nr 3 (kompetencje) i nr 4 (kompetencje) do rozporządzenia. Zatem, kierownik urzędu przed przedstawieniem pisemnej propozycji stanowiska, ma obowiązek dokonania oceny funkcjonariusza pod kątem wszystkich kryteriów sformułowanych w rozporządzeniu i jego załącznikach. Materiał do oceny funkcjonariusza powinien być zawarty w prawidłowo wypełnionym formularzu aplikacyjnym (załącznik nr 2 do rozporządzenia) oraz w arkuszu oceny funkcjonariusza celnego z rozmowy kwalifikacyjnej (załącznik nr 4 do rozporządzenia).(...)"

Pismo i opinia prawna do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-502.html
 

Komentarze

Do góry