Pan Dariusz Rosati Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

Szanowny Panie Przewodniczący
W nawiązaniu do toczącej się dyskusji na temat reformy systemu emerytur mundurowych a także decyzji Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu (pismo z dnia 9 marca 2012 r. znak GMS-142-11(4)/12 w zał.) niżej podpisane Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej ,wnioskują do Pana Przewodniczącego o ujęcie w najbliższych pracach Komisji tematu przyznania funkcjonariuszom celnym uprawnień emerytalnych tożsamych z uprawnieniami pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych....
 

Attachments

Komentarze

Do góry