Oświadczenie Zarządu ZZ Celnicy PL w sprawie wartościowania

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 22.10.2010r..

ZZ Celnicy PL – 88/2010

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL W SPRAWIE ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

W dniu 18.10.2010r. Minister Finansów podpisał korupcjogenne zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Projekt sprzyja korupcji, gdyż stanowiska służbowe, które charakteryzuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, podróżnymi, importerami, eksporterami, a także przemytnikami – zostały zwartościowane najniżej. Naturalną konsekwencją powyższego będą najniższe w Służbie wynagrodzenia na stanowiskach związanych z obsługą petentów, a co za tym idzie, ten słaby punkt – może stanowić furtkę dla nieuczciwości, a już na pewno pogorszy funkcjonowanie formacji i obsługę petentów.
Projekt jest powszechnie postrzegany w Służbie Celnej jako próba uwłaszczenia części kadry (nawet kilkutysięczne podwyżki w czasach kryzysu i kłopotów budżetowych Państwa wraz z dodatkami w perspektywie modernizacji Służby Celnej w latach 2008-2011).
Wartościowanie w wersji MF to eksperyment nieznany w żadnej służbie. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
Funkcjonowanie tych patologicznych zjawisk w Służbie Celnej, zostało już potwierdzone kilka miesięcy temu, przy okazji wdrażania ustawy o Służbie Celnej. Wystarczy prześledzić błyskawiczne awanse osób związanych z Szefem Służby Celnej, w celu dostania się do korpusu oficerów starszych, a nawet tworzenie sztucznych komórek organizacyjnych i stanowisk kierowniczych na czas wejścia w życie ustawy, wyłącznie w celu zaklasyfikowania do kadry oficerskiej.
Wartościowanie osłabia Służbę Celna organizacyjnie i zmniejsza zdolność dostosowania do dynamicznych zmian otoczenia, zmniejsza zdolności kontrolne. Metoda wartościowania została krytycznie oceniona przez prof. Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej Martę Juchnowicz, która jej poprawność merytoryczną zastrzegła spełnieniem istotnych warunków. Wartościowanie krytycznie ocenili niemal wszyscy dyrektorzy Izb Celnych, którzy zgłosili obszerne uwagi. Związki zawodowe nie zaakceptowały projektu. Zaliczenie przez kierownictwo S.C. wartościowania do elementów systemu motywacyjnego jest po prostu szyderstwem z ludzi i kłamstwem.

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

http://zz.celnicy.pl/tekst-474.html
 

Komentarze

Do góry