• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW IC I NACZELNIKÓW UC?

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
(wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa w art. 123 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej.
Zgodnie z ustawą oświadczenie powinno zawierać: „informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych”.
Udostępnieniu podlega oświadczenie o stanie majątkowym z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
Wobec powyższego należy zaczernić dane, które nie podlegają udostępnieniu, a zawarte w oświadczeniu lub dokumencie PIT (będącym integralną częścią oświadczenia) oraz informacje dot. współmałżonków.
Zeskanowane dokumenty proszę przesłać na adres slawomir.siwy@celnicy.pl.
Ponadto proszę o przekazanie adresu BIP i daty opublikowania powyższych oświadczeń zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o Służbie Celnej.

Do wiadomości:
1. Pani Minister Julia Pitera - KPRM

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ-Celnicy PL
/-/
Sławomir Siwy
 
Back
Do góry