Okruchy z pańskiego stołu w KAS, czy może jednak MF stanie na wysokości zadania i uczci należycie 100 lecie Niepodległości?

Dyrektorzy IAS
wszyscy

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej w przedmiocie:

1. kwota środków przeznaczonych w miesiącu wrześniu na awanse br. dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i liczba awansów w stopniu z okazji 100-lecia Niepodległości i Dnia KAS.
2. kwota środków przeznaczona na awanse/podwyżki w miesiącu wrześniu br. dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej i liczba pracowników awansowanych z okazji jw.
3. kwota środków przeznaczona na awanse/podwyżki w miesiącu wrześniu br. dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania z okazji jw.
4. kwota nagród z okazji jw. z podziałem na każdą z ww. grup

Informację proszę przesłać na maila maria.mrugala@celnicy.pl

Informacja nie wymaga przetworzenia, jednak mimo braku obowiązku podaję uzasadnienie. Akcja ma na celu uzyskanie informacji czy oprawa w ww. zakresie jaka została nadana obchodom dnia KAS przy okazji 100-lecia Niepodległości Polski jest należyta i adekwatna do doniosłości tej wielkiej rocznicy

Do wiadomości:
1. Pan Andrzej Duda - Prezydent RP
2. Pani Teresa Czerwińska - Minister Finansów


Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

Komentarze

Do góry