Odrobina groteski - Czy SSC ukończył ZKC?

Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 16.11.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 109/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL składa wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Prosimy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.

Proszę także o udzielenie informacji publicznej w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według oficjalnego życiorysu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Informację proszę przekazać na adres slawomir.siwy@celnicy.pl

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 

Komentarze

Obecna dyrektorka izby celnej w Łodzi, jako jedyna w konkursie na stanowisko dyrektora nie przeszła części pisemnej. Żeby później sprawę wyciszyć kontrkandydatów obdarowała stanowiskami zastępców dic i oraz w uc2 zcą naczelnika.
To też warto byłoby wyjaśnić.
 
He, a oni sobie z nim fotki pykali, np. Boni, co od błyskotek nie stroni.

Także kwestia legalności nominacji dyrektorskich.

Albo innych decyzji personalnych, i w konsekwencji merytorycznych.

Jednym słowem Dyzma.

Ile to będzie kosztować budżet?

Ale jaja ....
 
Do góry