Odpowiedź Minister Julii Pitery w sprawie wartościowania

Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymał ZZ Celnicy PL od Minister Julii Pitery, Sekretarza Stanu w KPRM, która w Rządzie RP odpowiada m.in. za podejmowanie działań antykorupcyjnych. Niestety Pani Minister nie podjęła merytorycznie tematu i ograniczyła się do przekazania pisma SSC. Sekretariat Pani Minister przekazał odpowiedź w dniu 15.10.2010r. http://zz.celnicy.pl/tekst-471.html
 

Komentarze

Jak zawsze złotousty Jacek odpowiada jaki to on jest sprawiedliwy tylko pytanie dlaczego dodatek graniczny (kontrolerski) jest wyliczany godzinowo tzn są odpisywane godziny z dnia służby skoro wyraźnie jest napisane w rozporządzeniu, że godziny są odpisywane w trakcie szkoleń i urlopów a nie co miesiąc są zabierane nam pieniądze z tego i tak lichego dodatku. Mam właśnie takie pytanie czy częste sa takie praktyki w innych Izbach.
 
Do góry