Numery kont dla programów ubezpieczeniowych i medycznych

Numery kont dla Programów ubezpieczeniowych i medycznych dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej, na które należy deklarować wpłaty w przypadku wyboru danego Programu. Szczegóły na stronie www.eku.pl w strefie klienta po wpisaniu hasła "celnicy"


40 2130 0004 2001 0334 3969 0016 – program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Celnej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci


83 2130 0004 2001 0334 3969 0018 – program Grupowego Ubezpieczenia dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Służby Celnej ich współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci


56 2130 0004 2001 0334 3969 0019 – SKOK – program Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego SALTUS


08 2130 0004 2001 0334 3969 0010 – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Generali dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Służby Celnej


78 2130 0004 2001 0334 3969 0011 – Odpowiedzialność Cywilna i Ochrona Prawna ERGOHESTIA
 

Komentarze

Do góry