• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach admin. rządowej

Witam,

Nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2024 r. Dz.U. 2024 poz. 681 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, 915, 1121, 1277 i 2675 oraz z 2024 r. poz. 586) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabele E i F otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK
Tabela E. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli XI załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I z wyłączeniem stanowiska eksperta określonego dla Ministerstwa Finansów w tabeli XVII, tabeli XIII części I, tabeli XIV części I oraz tabeli XVII załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Tekst ogłoszony: D20240681.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia:2024-05-02
Data wydania:2024-04-19
Data wejścia w życie:2024-05-03
Z mocą od: 2024-01-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW

Pozdrawiam
z up. Zarządu
wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodnicząca
ZZ CELNICY PL
Jolanta Haron
 

Attachments

 • D20240681 - nowe rozporządzenie w sparwie zasad wynagradzania pracowników.pdf
  197,8 KB · Wyświetleń: 400
Back
Do góry