Nowe grupowe ubezpieczenie - Adwokat za 2 lub 4zł miesięcznie plus 10 tys. bezzwrotnej zapomogi w razie zawieszenia

Z radością informujemy że z dniem 01.11.2011r. uruchomiony zostanie kolejny program
ubezpieczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej, jakim jest
GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ GENERALI TU S.A..
Ubezpieczenie to chroni funkcjonariusza/pracownika przed skutkami finansowymi a
także prawnymi w związku z wyrządzeniem szkody każdej osobie trzeciej w tym także
pracodawcy, w związku z wykonywanym zawodem.
Ubezpieczenie to umożliwia także bezpłatne skorzystanie z usług adwokata w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, administracyjnego, karnego w związku z wykonywaną służbą i bezzwrotną pomoc finansową w razie zawieszenia, niezależnie od późniejszego ewentualnego powrotu do Służby
W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny dotyczący tego ubezpieczenia.

W przypadku zainteresowania tego typu ochroną zainteresowani powinni składać swoje
deklaracje:
1. W przypadku Izb Celnych: Wroclaw, Opole, Kraków, Biala Podlaska, Łódź,
Olsztyn, Przemyśl – do osób obslugujących program ubezpieczeń CERTUM MAX Generali
Życie TU S.A. (dane kontaktowe na www.celnicy.pl)
2. W przypadku pozostałych Izb Celnych prosimy o kontakt z brokerem
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697
Warszawa, tel. 22/628-46-41, 22/628 62 32

Wszelkich dodatkowych informacji na temat programu ubezpieczeń udzielają:
Broker tel. kom. 883390400

Z pozdrowieniami

CELNICY PL

Pobierz deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i ulotkę:

Pokaż załącznik: 525
 

Attachments

Komentarze

Do góry