Notatka z posiedzenia Podzespołu RDS ds. KAS

Wszystkie centrale związkowe poparły pkt. obrad, w którym omawiano wprowadzenie zmian do ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym Policji (…) i zaliczenie okresu pracy w kontroli skarbowej (zwłaszcza tych osób, które wykonywały zadania policyjne) do emerytury mundurowej – dot. obecnych funkcjonariuszy SCS przekształconych na podstawie pwu KAS.
W ramach tego punktu obrad doprecyzowano także, że kwestia ta dotyczyć powinna obecnych funkcjonariuszy wywiadu byłego UKS.

Dwie centrale związkowe – Forum ZZ i OPZZ wskazały, że sprawa dotyczy także funkcjonariuszy Służby Celnej – okres pracy w administracji celnej, funkcjonariuszy UKS, którzy przyszli do Służby Celnej w 2003 roku, a także funkcjonariuszy, którzy byli w GIC.

ZZ Celnicy PL zawnioskował jw. jako reprezentant Forum ZZ, składając jednocześnie oświadczenie, że liczymy na kompromis i będziemy zabiegać o konsensus na każdym etapie procedowania projektu, jednak w taki sposób, aby prace nad projektem toczyły się w zaplanowanym tempie, bez żadnych opóźnień. Związek Zawodowy Celnicy PL podkreślił, że uważa, iż jest możliwe wspólne stanowisko resortu i środowiska zawodowego w tej sprawie - czytamy w notatce.

Czytaj więcej w zał piśmie.
Pokaż załącznik: RDS notatka.pdf
 
Do góry