NIK o Krajowej Administracji Skarbowej

Pojawił się zapowiadany przed Świętami Bożego Narodzenia raport NIK na temat KAS.
Pobieżny przegląd podpowiada, by skupić się na zdaniu: "Zmniejszeniu uległa natomiast kwota wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku akcyzowego (o 51,5%), podatku od gier (o 80,8%) oraz cła (o 47,0%), a łączna kwota wszystkich wyegzekwowanych należności scentralizowanych spadła o 42,5%."
To zdanie oddaje stan akcyzy jaki mamy po wprowadzeniu KAS oraz stan podatku od gier. Stan faktyczny jest taki, że KAS rozproszył akcyzę i znacząco osłabił działania kontrolne w tym obszarze! Także w zakresie cła. To powoduje, iż wiele osób w KAS uważa, że część mafii vatowskich przerzuciła się na podatek akcyzowy, gdzie KAS wprowadził spore ELDORADO.
Eksperci wskazują, że praktycznie w każdym rodzaju podatku akcyzowego oszustwa są w granicach 10% tj. po kilka miliardów na każdy strategiczny produkt akcyzowy(np. tytoń, papierosy, wyroby alkoholowe, paliwa). A przypominamy, że mamy jeszcze podwyżkę akcyzy w br. Przy braku realnych działań uszczelniających, a takich nie widać na horyzoncie, zyski mafii zatem wzrosną, co oznacza jeszcze większe straty Skarbu Państwa.
Państwo nie sięga też po należne wpływy z podatku od gier, głównie automaty.
Ps. Kwestie kadrowe w raporcie są skrajnie niekonsekwentnie ujęte, mianowicie raz NIK uznaje tłumaczenia Szefa KAS, że nie ma on uprawnień w kształtowaniu polityki kadrowej, innym razem NIK sprawdza realizację polecenia Szefa KAS, które wydał w zakresie właśnie kształtowania polityki kadrowej. Na ten temat powinna wypowiedzieć się Prokuratura.
Udostępniajcie proszę, bo to ważne z punktu widzenia interesu publicznego.

Wg NIK - "Przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej w Polsce było celowe. Dzięki skonsolidowaniu służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. Zdaniem NIK, odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych to efekt dobrej koniunktury w gospodarce oraz zmian systemowych w tym właśnie przeprowadzonej konsolidacji. Największe zastrzeżenia NIK budzi obszar szeroko rozumianych spraw kadrowych. Zauważyć jednak należy, że większość problemów prawnych i organizacyjnych było w dużej mierze następstwem uregulowań zawartych w ustawach."
 
Ostatnia edycja:
Mimo, iż to laurka(ciekawe czy treść różni się znacząco od pierwotnie przygotowanej?), to są fragmenty, które można wykorzystywać w sądach.
"Ustawowe kryteria brane pod uwagę przy składaniu pisemnych ofert określających nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby w KAS były sformułowane w sposób ogólny, wyniki kontroli NIK wskazują na występowanie przypadków ich pomijania. Efektem tego było poczucie niesprawiedliwości wielu osób, którym nie przedłożono propozycji pracy lub służby albo zmieniono warunki na mniej korzystne lub przekształcono stosunek służbowy w stosunek pracy – tzw. „ucywilnianie”. Skutkowało to licznymi postępowaniami, które toczyły się i toczą przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi."
 
Poniżej w zakresie wytycznych Szefa KAS bardzo łagodnie oj bardzo :). Poniżej wklejam jak NIK, zasypany setkami zgłoszeń, opisuje m.in. polecenie Szefa KAS, które wiąże Dyrektorów zmuszając do pomijania przesłanek ustawowych art.165 ust.7 pwu KAS. Raport w ogóle pomija kwestię zgodności z prawem w zakresie samego wydania takiego polecenia, tzn. czy w ogóle Szef KAS miał prawo wydać jakiekolwiek polecenie? A po drugie jaka jest treść tego polecenia i czy jego zastosowanie nie spowodowało złamania prawa poprzez pominięcie przesłanek ustawowych? Raport o tym milczy, a bynajmniej w streszczeniu, które na razie przeczytałem.
"W ramach przygotowań do wdrożenia reformy Szef KAS opracował i przekazał jednostkom podległym wytyczne i wskazówki, a także powołał koordynatorów do utworzenia i organizacji KAS w poszczególnych województwach. Określone i przekazane zostały również modele struktur organizacyjnych izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, a także wskazówki i wytyczne w zakresie obsady etatowej niektórych komórek organizacyjnych oraz limity etatów dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w strukturach poszczególnych izb administracji skarbowej. Nie zapobiegło to jednakże wystąpieniu braków i niejasności w regulacjach dotyczących zadań w obszarze podatku akcyzowego i podatku od gier."
 
Z Raportu ogólnie wynika, że może i kilkaset osób zostało skrzywdzonych ale cały ogół narodu na tym skorzystał. Czyli, w związku z utworzeniem cudownej instytucji KAS ktoś musiał umrzeć za naród, żeby Ten został zbawiony (finansowo!). Czyli, że myśmy polegli, żeby żyć mógł ktoś! .....To dlaczego jeszcze nikt nam k.... pomnika nie postawił!???
 
Do góry