Nieprawidłowości przy wdrażaniu uzbrojenia w Służbie Celnej

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozrządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego w zakresie uwzględnienia w przepisie możliwości przydzielenia broni palnej funkcjonariuszowi na czas udziału w podstawowym kursie strzeleckim oraz ustalenie procedur przekazania broni na takie zajęcia.
http://zz.celnicy.pl/tekst-513.html
 

Komentarze

Do góry