Nie potwierdziły się obawy MF o masowych odejściach celników na emeryturę

Nie potwierdzają się obawy masowych odejść celników na emeryturę ale ucywilnieni już teraz powinni zadbać o zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku 5 lat zadań "policyjnych". ZZ Celnicy PL monitoruje stosowanie przepisów ustawy zaopatrzeniowej wobec funkcjonariuszy. Zgłosiliśmy już szereg zagadnień do ZUS, MF oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER). W ciągu dwóch miesięcy obowiązywania wyczekanych i wywalczonych uprawnień zaledwie 112 funkcjonariuszy złożyło wnioski o emeryturę na ponad 1100 funkcjonariuszy w wieku powyżej 55 lat i ze stażem powyżej 15 lat służby. Przypominamy, że rząd wprowadził zmiany do projektu obywatelskiego ograniczające liczbę uprawnionych do otrzymania emerytury (warunek 55 lat) w obawie nagłej utraty wielu tysięcy funkcjonariuszy. Zaledwie 16 funkcjonariuszy otrzymało "€žjuż"€ świadczenia emerytalne w wysokości 40% średniego uposażenia, co oznacza wysłanie tylu wniosków do ZER. Dla porównania, w innych formacjach zwolnieni funkcjonariusze otrzymują w takiej sytuacji 100% uposażenia i to przez rok. Z tym zadaniem najlepiej poradził sobie dyrektor IAS w Lublinie- na 9 wniosków wszystkie zrealizował. Kolejne 3 świadczenia na 10 wniosków załatwiła IAS w Łodzi, 2 na 5 złożonych IAS w Rzeszowie i po 1 IAS w Opolu (na 5 wniosków) i Krakowie (na 3 złożone). DIAS w Szczecinie jeszcze 19 marca czekał na stanowisko MF w "€žprzedmiocie ustalania należnego średniego uposażenia funkcjonariusza do podstawy emerytury"(wstyd!) i nie rozpatrzył żadnego wniosku. Najwięcej wniosków wpłynęło do DIAS we Wrocławiu (19) oraz Bydgoszczy (11). Niepokojące są odmowy wydania zaświadczenia o spełnieniu wymogu 5 lat wykonywania zadań "policyjnych"€. Izby w Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz Wrocławiu odmówiły wydania takiego zaświadczenia. Izba w Krakowie informuje funkcjonariuszy o możliwości zapoznania się z aktami w kadrach. Dla funkcjonariuszy ucywilnionych uzyskanie niezwłocznie takiego zaświadczenia jest bardzo ważne. W aktach osobowych nie ma pełnej informacji o wykonywanych zadaniach. Takie dane można uzyskać na podstawie innych dokumentów np.protokołów kontroli,wpisu w książkach wyjść służbowych, upoważnień do kontroli, do wystawiania mandatów karnych, do prowadzenia pojazdów służbowych, orzeczeniu o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań na wysokości pow. 3,5m (w pracy biurowej takie zaświadczenie nie było wymagane), i innych. Są to dokumenty zlikwidowanych urzędów i izb celnych i wkrótce przestaną istnieć. Niewątpliwe jest, że przepisy prawa wymagają potwierdzenia określonych faktów(pełnienia służby, o której mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy) aby ubiegać się o emeryturę mundurową. Bezsporne jest także, iż wnioskujący mają interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego. Tym samym spełnione są warunki Kodeksu Postępowania Administracyjnego zobowiązujące organ administracji publicznej (DIAS)do wydania zaświadczenia na potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji,rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.Teraz na etapie postępowania jest możliwość ustalenia faktów nieudokumentowanych w kadrach. Zachęcamy do występowania z wnioskami do DIAS. Wiemy też, że funkcjonariusze mają ogromny problem z uzyskaniem wiarygodnej informacji w zakresie uprawnień. Nadal nie ma przepisów wykonawczych. Przyszli emeryci nie mogą uzyskać informacji do porównania świadczeń z ZUS do sumy emerytury mundurowej za lata służby i powszechnej za pozostały okres składkowy. Przepisy są bardzo skomplikowane. Dopiero teraz DIAS występują o wyjaśnienie wątpliwości. Niezmiernie czasochłonne jest ustalanie uposażenia za wszystkie lata służby oraz analiza akt pod kątem spełnienia warunku 5 lat w zadaniach policyjnych. Niektóre izby odmawiają nawet wydania zaświadczenia o wysokości uposażeń w poszczególnych latach chociaż wnioskodawca ma prawo wskazać lata uwzględniane do wyliczenia emerytury. Do wyjątków należą izby, gdzie w kadrach zwiększono liczbę pracowników lub wyznaczono konkretne osoby do zadań związanych z emeryturami mundurowymi. Jednocześnie informujemy, że ZZ Celnicy PL jest zdania, iż powinniśmy jako środowisko wnieść ponownie projekt obywatelski do Sejmu. Są także nowe okoliczności. Ustawodawca w tzw. międzyczasie uznał inną służbę mundurową i zaliczył nowym funkcjonariuszom wcześniejsze lata pracy do wysługi emerytury mundurowej. Nieważne było jakimi zadaniami zajmowali się mianowani nowi funkcjonariusze. Nie ma mowy o żadnych zadaniach policyjnych, tak więc emeryturę liczoną od początku zatrudnienia otrzyma każdy funkcjonariusz nowopowołanej służby, niezależnie od tego gdzie pracował wcześniej na stosunku cywilnoprawnym, w ramach umowy o pracę. Lata te zostaną mu w całości zaliczone do wysługi emerytury mundurowej.
 

Attachments

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia do emerytury mundurowej.doc
    20 KB · Wyświetleń: 1 245
  • logo.jpg
    logo.jpg
    14,2 KB · Wyświetleń: 352
Do góry