MF o L4 i dodatkach do emerytury

Zapytaliśmy MF:

"Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się z prośbą o stanowisko Ministra w kwestii:

1. uprawnienia funkcjonariuszy SCS do 100% uposażenia w okresie:
  • kwarantanny,
  • zakażenia się koronawirusem,
2. prawa do podwyższenia emerytury na podst. art. 15 ust. 2 pkt. 3 ustawy emerytalnej

Publikujemy odpowiedź MF
 

Attachments

Komentarze

Trochę brakuje logiki w tym piśmie.
Z jednej strony Szefowa przyznaje, że jeśli zakażenie ma związek ze służbą to przysługuje 100% uposażenia. (zasiłek chorobowy w wysokości uposażenia)

Dalej przyznaje, że na równi z niezdolnością do służby z powodu choroby, traktuje się niezdolność do służby w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i dalej bla bla bla, przechodzi do konkluzji, że jest to zasiłek chorobowy i dlatego przysługuje 80%.
Dalej pisze "Przywołane wyżej regulacje prawne w zakresie uposażenia funkcjonariusza w okresie kwarantanny nie uzależniają wysokości tego uposażenia od okoliczności, w jakich funkcjonariusz został narażony na zakażenie "

Jest to pewna niekonsekwencja. Kwarantanna w wyniku kontaktu na służbie z chorym, ma ewidentnie zwiazek ze służbą, a skoro zasiłek chorobowy w związku ze służbą jest płatny 100%, to kwarantanna związana ze służbą też powinna byc płatna 100%.
80% to mogłaby być płatna kwarantanna, związana z kontaktem z członkiem rodziny, kurierem listonoszem, czy inna prywatną sytuacją poza służbą.
 
Do góry