Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez KAS cd.

Publikujemy tak tylko informacyjnie - na marginesie tego co ujęto już w tekście pt. Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/14136/13655.

Okazuje się, że chyba autor miał rację - vide 2 wyroki WSA w Krakowie, cyt.: "W kontekście powyższego Sąd zauważa, że w rozpatrywanej sprawie organ sporządził postanowienia według wzoru mającego raczej charakter listu do Skarżącego, niż aktu władczego jaki ma wydać na podstawie O.p. Sąd dostrzega, chęć zmodyfikowania przez organ podejścia do szeroko rozumianej komunikacji z podatnikami w ramach realizowanego projektu "Ulga językowa" (...) i próby tych działań docenia, jednak nowe standardy komunikacji z podatnikami nie mogą prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Sąd zwraca uwagę, że elementy decyzji, czy postanowienia i ich rola są ściśle określone przez przepisy O.p. i tylko w ramach tych przepisów wydając decyzje czy postanowienia powinien poruszać się organ podatkowy" https://lnkd.in/daTmae7u; https://lnkd.in/dzTcK3We
 
Ale to tylko potwierdza ogromy sukces całego przedsięwzięcia! Brawo KAS, brawo MF. W końcu napisali do podatnika w prosty i zrozumiały sposób i podatnik w końcu zrozumiał co napisali, zrozumiał ze jest robiony w bambuko i poszedł do sadu i wygrał! Żeby napisali po staremu nic by chłop nie zrozumiał i zaplacilby, a tak w końcu zrozumiał i poszedł do sadu po swoje 🙃

to ogromy sukces prostackiej mowy w KAS i MF! Brawo i tak trzymać, czekamy na kolejne obszary do uproszczenia!
 
Back
Do góry