List Szefa KAS do pracowników i funkcjonariuszy KAS

List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS


Koleżanki i Koledzy

z Krajowej Administracji Skarbowej


Premier na wniosek Ministra Finansów powołał mnie z dniem 12 czerwca b.r. na stanowisko Szefa KAS. To dla mnie wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność, kierować najważniejszą organizacją w Naszym Kraju. Najważniejszą, ponieważ od jej skuteczności zależy rozwój Polski. Kluczową dla mnie częścią Naszej Administracji jesteście Wy, pracownicy i funkcjonariusze KAS. Nawet najlepsze Kierownictwo nic nie zdziała bez Waszego wsparcia. Liczę na Waszą pomoc w dalszym budowaniu sprawnej i efektywnej organizacji, w której z pracy i służby każdy będzie mógł czuć się dumny.

Najważniejsze dla mnie jest zbudowanie w społeczeństwie wizerunku Skarbowości z ludzką twarzą, gdzie przedsiębiorca i podatnik będzie czuł zrozumienie i wsparcie, a przestępca ekonomiczny strach przed jej skutecznością. Równie ważne jest zachowanie pełnej apolityczności KAS. Każdy z Was codzienną pracą i służbą tworzy ten wizerunek.

Od kadry kierowniczej będę wymagał, aby byli prawdziwymi liderami. Aby dawali przykład swoim podwładnym i budowali skuteczne zespoły. Tylko zadowoleni ze swojej pracy i służby pracownicy oraz funkcjonariusze, mający przełożonych o prawdziwym autorytecie mogą tworzyć skuteczną organizację. Kiedyś przeczytałem, że skuteczny dowódca nie zna rozkazu „naprzód", zna jedynie rozkaz „za mną". Zawsze kierowałem się tą zasadą. Kadra kierownicza zawsze najwięcej musi wymagać od siebie.

Chciałbym również podziękować twórcy i pierwszemu Szefowi KAS, ministrowi Marianowi Banasiowi, którego przez dwa lata byłem zastępcą. Bez jego determinacji i odwagi nigdy nie byłoby KAS. To wielka reforma, która mimo pewnych trudności zaprowadziła Skarbowość na dzisiejsze miejsce. Historycznie wysokie wpływy podatkowe do budżetu i równie historyczne sukcesy w walce z „szarą strefą" najlepiej pokazują, jaką drogę wspólnie przeszliśmy. Dlatego będę się starał kontynuować dzieło obecnego ministra finansów Mariana Banasia i rozwijać organizację, z której będziecie dumni.


Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Piotr Walczak
 

Komentarze

Do góry