List SSC dot. mianowań w związku z rozstrzygnięciem NSA

Informowaliśmy na portalu, że w dniu 3 listopada 2010r. NSA w Warszawie uwzględnił argumentację ZZ Celnicy PL działającego na prawach uczestnika postępowania, że akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC jest decyzją administracyjną. Powyższe nastąpiło wbrew stanowisku skarżącego oraz wbrew stanowisku DIC we Wrocławiu, który został wezwany do usunięcia naruszenia prawa przez funkcjonariusza pełniącego służbę w IC Wrocław.
KR Chmaj i Wspólnicy, z którą współpracuje ZZ Celnicy PL od początku twierdziła, że akt mianowania stanowi decyję administracyjną. Zostało to wreszcie potwierdzone przez SN i NSA. trafne zaklasyfikowanie aktu mianowania świadczy o bardzo wysokim profesjonaliźmie obsługi prawnej Związku.
Z uwagi na powyższe SSC wystosował list do funkcjonariuszy, Związków i Dyrektorów Izb Celnych.

List do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-483.html

W liście nie odniesiono się do funkcjonariuszy, którzy nie kwestionują korpusu, a których doświadczenie nie zostało uwzględnione przez DIC, jak również nie odniesiono się do Kierujących Sekcją i Wieloosobowym Stanowiskiem.
 

Komentarze

Z pisma SSC wynika, że odwłoania będą rozpatrywane wyłącznie do funkcjonariuszy celnych
zajmujących przed dniem wejścia w zycie ustawy stanowiska kierownicze, ktorzy nie zostali
mianowani na stopnie służbowe w korpusie oficerów mlodszych Sluzby Celnej. Czyli dotyczy tylko kwalifikacji do korpusu, ale już nie dotyczy przyznanego stopnia. I dlaczego tylko dotyczy korpusu oficerów młodszych, a nie wszystkich stopni we wszystkich korpusach? Przecież jak ktoś był kierownikiem przed wejściem w życie tej ustawy, to był, Bez zależności w jakim korpusie wylądował. Od tego ponoć były punkty. Teraz okauje się, że punkty dotyczą tylko oficerów młodszych, czyli części Funkcjonariuszy. Uważam, że bez względu na okoliczności wyrok dotyczy WSZYSTKICH Funkcjonariuszy, a nie tylko tych, którzy nie załapali się na młodszych. Przecież system miał być sprawiedliwy (czyli taki sam dla wszystkich).
 
Nie wyobrażam sobie,że ktoś kto kiedyś był bardzo wysoko po degradacji mial tak wysoki stopień a nie został oficerem starszym albo oficerem młodszym.Przybliż mi to.
 
Oficerowie

Nie wyobrażam sobie,że ktoś kto kiedyś był bardzo wysoko po degradacji mial tak wysoki stopień a nie został oficerem starszym albo oficerem młodszym.Przybliż mi to.
Wśród oficerów starszych i młodszych jest jeszcze gradacja stopni. Można być u góry i u dołu w ramach oficerów. A to mogło też zależeć od uznania lat bycia przełożonym, lub też nie uznania. I stąd pytanie, czy wyrok NSA dotyczy tylko przyporządkowania do korpusu oficerów (z pisma SSC wyłacznie młoszych), czy też przyznania stopnia w ramach korpusu w ogóle.
 
Sam akt mianowania jest decyzją administracyjną i dotyczy wszystkich funkcionariuszy celnych bez względu w jakim korpusie się znależli.Moim zdaniem wszystkie akty mianowania powinny być poprawione przez DIC.
 
Uważam, że wszyscy funkcjonariusze mają możliwość odwołania się o tych pożal się Boże mianowań. Jak jak już ustalono te mianowania to decyzja administracyjna, która ma być oparta na kryteriach określonych w Ustawie o SC i ie mam tu na myśli przynależności do korpusów, ale mianowanie na konkretny stopień słuzbowy. Najbardziej interseuje mnie kryterium: doświadczenie zawodowe. przecież dświadczenie zawodowe to nie jest tak jak chce SSC stanowisko i stopień przed mianowaniem, ale chyba to co wynika z zakresów obowiązków, ocen itp. No i staż. Bo wykształcenie, no cóż nie było szkół celniczych i prawda jest taka, że prawie wszyscy uczyliśmy się zawodu już pracując. Jedni się przykładali, drudzy mniej. Ważne jest to co teraz umiemy z zakresu zadań SC.
 
Do góry