Krytyczna sytuacja dla Polski w związku z wdrożeniem KAS-wniosek do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej Przewodniczącej RDS

Sz.P. Elżbieta Rafalska
Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego

rds@cpsdialog.gov.pl

Szanowna Pani Minister

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o poświęcenie jednego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego na omówienie i wyciągnięcie wniosków w sprawie strukturalnego problemu jakim jest:

1/arbitralne wygaszanie stosunków służby i pracy w Krajowej Administracji Skarbowej z utajnieniem przyczyn wygaszenia i odmowa prawa do odwołania i sądowej kontroli tych decyzji -“ art.7, art. 45 ust.1, art.77 ust.2 w zw. z art.60 Konstytucji
2/odmowa prawa do zabezpieczenia społecznego w związku z odmową wypłaty zasiłków chorobowych dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy przez ZUS,
3/dyskryminacja kobiet w okresie macierzyństwa,
4/dyskryminacja pracowników i funkcjonariuszy znajdujących się pod ochroną
wynikającą z ustaw np. okres przedemerytalny, związkowcy, ochrona
rodzicielska, sygnaliści, inne.
5/ problem arbitralnego, wbrew przesłankom ustawowym, pozbawienia statusu funkcjonariusza tzw. ucywilnienie funkcjonariuszy,
6/problem pozbawienia prawa do dochodzenia naruszonych praw przed Sądem w przypadku ucywilnienia, mimo iż funkcjonariusze podnoszą, iż zostali ucywilnieni wbrew przesłankom ustawowym określonym w art.165 ust.7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS -€“ przepisy Konstytucji jak w pkt.1
7/ brak zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych, w szczególności brak konsultacji ze związkami zamiaru zwolnienia oraz brak jakichkolwiek kryteriów przy braku propozycji,
8/wykorzystania reformy w Służbie Celnej/administracji skarbowej do uwolnienia etatów przez funkcjonariuszy nieposiadających uprawnień emerytalnych, aby w ich miejsce zatrudnić młodszych pracowników/funkcjonariuszy,
9/zwolnienie funkcjonariuszy i pracowników o wysokich kwalifikacjach lub wyróżniających się pracowników/funkcjonariuszy wobec których nie były formułowane dotychczas żadne uwagi, nie byli karani, nie mieli żadnych postępowań karnych czy dyscyplinarnych. Posiadający bardzo dobre wyniki w pracy/służbie i oceny ponadprzeciętne, nagradzanych za te wyniki oraz awansowani nawet tuż przed terminem składania propozycji.
Sprawa jest bardzo poważna, gdyż dotyczy wielu tysięcy pracowników i funkcjonariuszy.
Czytaj więcej w zał piśmie
 

Attachments

Komentarze

Do góry