Kontakty do osób obsługujących ubezpieczenia GENERALI w izbach

1. IC BIAŁA PODLASKA Szot Wiesław 0 728 465 160 w.szot@op.pl
2. IC ŁÓDŹ Bakura Magdalena 42/638 82 37 ic.fi@lod.mofnet.gov.pl
Pluta Katarzyna 42/638 82 37 katarzyna.pluta@lod.mofnet.gov.pl
3. IC OPOLE Wałkiewicz Ewa 77 40 06 763 ewa.walkiewicz@opo.mofnet.gov.pl
4. IC WROCŁAW Burtny Ryszard 71/370 53 29 ryszard.burtny@wro.mofnet.gov.pl,
Matyja Elżbieta 71/370 53 07 elzbieta.matyja@wro.mofnet.gov.pl.
5. IC KRAKÓW prosimy o kontakt z wydziałem finansów IC w Krakowie
6. IC Przemyśl - Joanna Mazur
Wydział Kadr i Szkolenia
IC w Przemyślu
tel.(016)6764347
email: joanna.mazur@prz.mofnet.gov.pl

Z innych IC prosimy o kontakt pod mailem ubezpieczenia@celnicy.pl tel. 022/6286232; fax 022/6283086
 

Komentarze

Do góry