Konferencja uzgodnieniowa dot. racjonalizacji uposażeń w służbach mundurowych

W dniu 16.12.2010r. w gmachu MSWiA przy ul St. Batorego w Warszawie odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dot. propozycji zmian w zakresie naliczania uposażenia podczas absencji chorobowej. Jak wiemy MSWiA przygotowuje projekt, którym chce ograniczyć prawo do 100% płatnego chorobowego w służbach mundurowych, w tym także w Służbie Celnej.
W Konferencji uczestniczył Związek Zawodowy Celnicy PL, który zgłosił wcześniej uwagi do tego projektu http://zz.celnicy.pl/tekst-491.html
W tabeli uzgodnieniowej wykazano także jedną uwagę SSC o treści: "Mając na uwadze proponowane rozstrzygnięcie, iż zmniejszenie uposażenia tytułem przebywania na zwolnieniu lekarskim następować będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, należy uwzględnić odmienne zasady wypłacania uposażenia funkcjonariuszom celnym. Uposażenie f.c. wypłaca się z dołu, podczas gdy w przypadku innych służb mundurowych uposażenie jest płatne miesięcznie z góry"
Przedstawiciele MSWiA przygotowali dokument, w którym wskazali na przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych uwag. Zaplanowano przystąpienie do omawiania poszczególnych uwag i ich uzgodnienie, jednak już na samym początku przedstawiciele MSWiA spotkali się z totalna krytyką ze strony zgromadzonych na Konferencji instytucji i związków zawodowych i w efekcie do żadnych uzgodnień nie doszło. Nie rozpoczęto nawet dyskusji na temat uwag.
Wskazano na niecelowość zmian, możliwość zastąpienia propozycji obcinania chorobowego do 80% innymi alternatywnymi rozwiązaniami takimi jak funkcjonują chociażby w Służbie Celnej, czyli proporcjonalne zmniejszanie nagrody rocznej z powodu przebywania na chorobowym, ograniczanie 3% nagrody, czy dodatków.
Wskazano, iż wprowadzanie 80% płatnego chorobowego jest nieuzasadnione także z powodu charakteru stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowę o pracę mają obowiązek ryzykować zdrowie a nawet życie w służbie. Stąd, jak równiez z charakteru i warunków służby wynika wiele chorób i większe jest narażenie na choroby niż zwykłych pracowników. Nikt też nie chce, aby wprowadzony system zmuszał do przychodzenia do służby schorowanych funkcjonariuszy, którzy na służbie odpowiadają za bezpieczeństwo obywateli i często ratują wiele ludzkich istnień np. akcje strażaków, inne.

Przedstawiciele MSWiA przyznali, że zastanowią się raz jeszcze nad zagadnieniem, czy można osiągnąć cel projektodawcy, jakim jest ograniczenie wykorzystywania absencji chorobowych w niektórych służbach mundurowych, np. poprzez rozwiązania alternatywne jw. bez odbierania prawa do 100% płatnego chorobowego.

Czy jednak nie zapadła już gdzieś wyżej decyzja polityczna, de facto na pokaz i kosztem bezpieczeństwa obywateli? O tym przekonamy się niebawem.
 
Do góry