Kondolencje dla Premiera M. Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze,

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ojca. Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny o dużej kulturze osobistej. Zawsze na pierwszym planie swoich działań stawiał człowieka. Jego działalność Związkowa, szeroka wiedza oraz ogromne doświadczenie, stanowiło i stanowić będzie dla Nas wzór do naśladowania w prowadzonej działalności Związkowej. Za tą mądrość i naukę Jesteśmy Mu wdzięczni. Zawsze będziemy o tym pamiętać i przekazywać naszą wiedzę młodszemu pokoleniu.
Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych chwilach. Możemy jednak życzyć sił do zniesienia bólu i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie tak ogromnej straty, nie tylko dla Pana ale także dla wielu.

Składamy Panu, Panie Premierze i Wszystkim Członkom Pańskiej Rodziny jak najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Związku Zawodowego CELNICY PL.
 

Attachments

Komentarze

Do góry