KOMUNIKAT W SPRAWIE PILNEGO SKŁADNIA WEZWAŃ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

WAŻNE !!!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL publikuje w załączeniu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do PILNEGO ZŁOŻENIA przez osoby:

1. które nie otrzymały żadnej propozycji niezależnie od tego czy złożyły wcześniej wezwanie czy nie
2. osoby, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy (odmówiły ucywilnienia), niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie
3. osoby, które przyjęły propozycję pracy, niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie

Z uwagi na to, że prawnicy zalecają najdalej idącą tzw. €žostrożność procesową€ - TERMIN DO ZŁOŻENIA W/W PISM jest do dnia 14 czerwca 2017 (włącznie).

Wezwania można składać na biurze podawczym (zalecamy) lub pocztą (listem poleconym).

Jeżeli ktoś nie zdąży w terminie do dnia 14 czerwca 2017 powinien niezwłocznie składać, kiedy tylko już będzie mógł to zrobić. Ww. terminu proszę jednak starać się nie przekraczać.

Zał. wezwanie

Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Pokaż załącznik: wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.doc
 

Attachments

Komentarze

Do góry