Komunikat Szefa KAS w sprawie uruchomienia podwyżek w I kwartale 2019r.

Szanowni Państwo
Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej
Informuję Państwa, że w Ministerstwie Finansów na ukończeniu są najważniejsze prace zmierzające do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i zapewnienia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r.
Umożliwi to wypłatę podwyższonych wynagrodzeń i uposażeń już w I kwartale 2019 r., a nie w III kwartale, jak przewidziano w Porozumieniu Szefa KAS ze Stroną Społeczną z 21 listopada 2018 r.
Pragnę przy tym podkreślić znaczącą rolę Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister Finansów prof. Teresy Czerwińskiej, dzięki którym, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mogłem zaproponować Stronie Społecznej warunki dodatkowych podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy KAS w 2019 r. oraz podpisać porozumienie określające podwyżki w wysokości 655 zł dla każdego zatrudnionego i pełniącego służbę w jednostkach KAS.
28 lutego 2019 r. Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów Barbara Brodowska-Mączka, upoważniona do dysponowania częścią 19 budżetu państwa, zaakceptowała zgłoszoną przez jednostki KAS kwotę środków przeznaczonych na finansowanie podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w części przewyższającej skutki wzrostu kwot bazowych o 2,3 %. Środki na podwyżkę o 2,3 % zostały już zapewnione w planach finansowych jednostek – bezpośrednio po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 r. Decyzja ta – pozwoli na szybkie przesunięcie środków do poszczególnych jednostek (w ciągu najbliższych dni), które posłużą sfinansowaniu w 2019 roku pozostałej części uzgodnionej podwyżki.
Ostateczne przyznanie i wypłata indywidualnych podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy KAS zostaną przeprowadzone w jednostkach, na mocy uzgodnień zasad podwyżek pomiędzy dyrektorami i przedstawicielami Strony Społecznej. Naszym wspólnym celem powinno być dążenie do tego, aby ten ostatni etap również zakończyć w jak najszybszym terminie.

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Marian Banaś​
[HR][/HR]
 

Komentarze

Do góry