Komunikat - skarga do WSA na ucywilnienie

Związek Zawodowy Celnicy PL przesyła wzór skargi do Sądu dla osób, które dostały od DIAS odpowiedź negatywną na odwołanie od ucywilnienia lub negatywną odpowiedź zarazem na odwołanie i na wezwanie do przedstawienia propozycji służby (w jednym piśmie).

Nie dotyczy to osób, które dostały wyłącznie negatywną odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji (wynika to z treści pisma) lub które w piśmie od DIAS dostały wyraźną informację, że odwołanie im nie przysługuje (i z uzasadnieniem, że ucywilnienie było zgodne z prawem)


Skargę trzeba złożyć w 30 dni od odbioru pisma od DIAS. Termin 30 dni liczymy od następnego dnia od odbioru, terminu nie przedłuża to jeżeli kończy się w Sobotę lub Niedzielę. Termin jest zachowany przez nadanie pisma na poczcie listem poleconym lub złożenie skargi osobiście na biurze podawczym u DIAS. Skargę trzeba złożyć do WSA, ale za pośrednictwem DIAS czyli fizycznie składamy ją do DIAS. Skarga nie podlega opłatom. Uprzejmie informuję, że dla członków Związku będziemy uruchamiać pełnomocników procesowych na pierwszych kilku wokandach w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych w poszczególnych województwach i następnie w NSA. Jednocześnie uspokajam pozostałe osoby(a jest to znakomita większość), gdyż osoby takie mają jeszcze czas (dużo czasu) na dalsze kroki prawne. W tym zakresie będą kolejne komunikaty. Zał - skarga
Pokaż załącznik: celnicy88-10-17 komunikat skarga do WSA poprawiona.doc
Pokaż załącznik: skarga do WSA na UCYWILNIENIE dla tych CO DOSTALI ODPOWIEDŹ FINALNA WERSJA.doc
 

Komentarze

Do góry