KOMUNIKAT - kolejne wzory w związku z propozycjami i ich brakiem

Publikujemy KOMUNIKAT, a w nim kolejne wzory pism procesowych i odwołania w związku z procesem wręczania propozycji do KAS albo brakiem propozycji już na tym etapie:
1. Odwołanie od ucywilnienia, gdy określono datę przekształcenia stosunku służbowego wstecz np. z dniem 1 maja 2017r.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy propozycją służby obniżono uposażenie zasadnicze
3. Wezwanie, gdy nie ma propozycji a inni w komórce już mają i jest to dyskryminacja ze względu na wiek
4. Wezwanie, gdy nie ma propozycji a inni w komórce już mają i jest to dyskryminacja inna

Pokaż załącznik: WEZWANIE DYSKRYMINACJA WIEK.doc
Pokaż załącznik: celnicy88-5-17-Komunikat wzory i bezp. prawne.doc
Pokaż załącznik: PROPOZYCJA SLUŻBY z obniżonym uposażeniem.doc
Pokaż załącznik: WEZWANIE DYSKRYMINACJA INNA.doc
Pokaż załącznik: odwołanie od ucywilnienia z datą od 1 maja 2017.doc
Pokaż załącznik: PROPOZYCJA SLUŻBY z obniżonym uposażeniem.doc
 

Komentarze

Do góry