KOMUNIKAT EMERYTURY

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach zostanie złożone, jak sądzimy jedno z pierwszych, odwołanie od decyzji ZER MSWiA. Sprawa dotyczy członka Związku, któremu nie uznano wykonywania 5 lat zadań policyjnych, niemniej zakwestionowane zostanie w odwołaniu także to od kiedy jest liczona emerytura sensu largo. Będziemy argumentować, że do wysługi powinny być zaliczone także lata pracy w administracji celnej. Zakwestionujemy także, jako niekonstytucyjne, określenie tylko dla funkcjonariuszy celnych, owych dodatkowych wymogów, tj. także 5 lat zadań policyjnych i wieku 55 lat. Ponadto uprzejmie informuję, że zaangażowaliśmy prawnika Związku do spraw emerytur. Wszystkich, którzy otrzymają decyzję ZER zachęcam do składania odwołań do Sądu. Proszę o kontakt członków Związku, którym będziemy pomagać w sformułowaniu odwołań. W sprawie emerytur ponadto próbowaliśmy wnieść projekt poselski, który zawierał kompromis jaki proponowano w Senacie, który jednak ze względu na postawę kierownictwa KAS, nie został uwzględniony. Zebrane zostało wymagane 15 podpisów Posłów opozycji pod projektem. Projekt nie został jednak wniesiony do laski marszałkowskiej i nie uzyskaliśmy wyjaśnień o powodach braku skierowania projektu do laski marszałkowskiej. Jest to bardzo dziwna sytuacja i sprawę postaramy się ponowić. W kwestii podnoszonej także przez inne służby mundurowe dot. art.15a ustawy zaopatrzeniowej, zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wobec jednak zwłoki jaka ewidentnie ma miejsce w tej sprawie, najważniejsze jest wniesienie do Sejmu projektu obywatelskiego, który znosi wszystkie dodatkowe warunki jakie zostały określone tylko dla funkcjonariuszy Służby Celnej, który aktualnie zainicjowaliśmy. Przygotowujemy także wniosek do TK, który zostanie wniesiony, jeśli droga sądowa i legislacyjna okaże się nieskuteczna. W chwili obecnej całe środowisko zawodowe prosimy o skierowanie swojego wysiłku na działania wokół projektu obywatelskiego. Prosimy o działania wszystkich, także osoby ucywilnione i zwolnione. Projekt obywatelski cofa bowiem skutki ucywilnienia, a w przypadku osób zwolnionych, umożliwia przejście na godną emeryturę mundurową i traktuje przede wszystkim Nas wszystkich, na równi z innymi służbami mundurowymi. Równolegle działajmy w sprawie drugiego projektu obywatelskiego, dot. modernizacji KAS, w którym zapisano środki na wzrost systemu motywacyjnego w KAS, co jest niezwykle ważnym zagadnieniem, ze względu na krytyczną sytuację związaną z polityką wynagrodzeń i uposażeń w KAS.
Pokaż załącznik: celnicy54-18-KOMUNIKAT EMERYTURY.doc
 

Komentarze

Do góry