Komunikat dotyczący spraw prowadzonych przed Sądem Najwyższym

Witam,

12 maja 2022 r. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania sprawę III PSK 173/21 z powództwa B. L. o przywrócenie do służby ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej. (wyrok SR w Legnicy IV P 105/19, SO w Legnicy V Pa 28/20).

Wcześniej SN rozpatrzy sprawę ze skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5.10.2020 r. sygn. akt: V Pa 124/19- sygn. akt w SN I PSKP 94/21 o przywrócenie do służby ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej.

Na rozstrzygnięcia musimy poczekać kilka miesięcy.
Poinformujemy o dalszych krokach w sprawach, które toczą się przed sądami powszechnymi.

Pozdrawiam
Przewodnicząca Zespołu
d/s Ucywilnienia
ZZ CELNICY PL
 

Attachments

  • Postanowienie SN III PSK 173_21.pdf
    673 KB · Wyświetleń: 93
Do góry