• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Komunikat dotyczący składania pozwów o wypłatę odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby

Witamy,

KOMUNIKAT – sprawy sądowe dot. wypłaty odprawy za zwolnienie ze służby

Kogo dotyczy?

Opisana poniżej kwestia dotyczy wypłaty odprawy za zwolnienie ze służby funkcjonariusza, który w maju 2017 r. nie otrzymał propozycji służby, natomiast otrzymał propozycję pracy i ją przyjął.

Co jest ważne ?
Ważne jest posiadanie dowodu, że w odpowiednim czasie została wykonana czynność przed kierownikiem jednostki organizacyjnej lub przed sądem, podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia przed upływem 3 lat, licząc od 1 czerwca 2017 r.[1].

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać ?
O terminie złożenia pozwu. Pozew do sądu należy złożyć przed upływem terminu przedawnienia roszczenia - 3 lata, licząc od: 01.06.2017 r. lub od daty wezwania skierowanego do kierownika jednostki lub do sądu o ugodę.

Co nie jest ważne?

Nie ma znaczenia dla wypłaty odprawy to, czy posiadasz świadectwo służby oraz czy w świadectwie jest wskazane: przekształcenie czy zwolnienie.

W których apelacjach mamy już pozytywne rozstrzygnięcia sądów ?

a/ apelacja poznańska – wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu – DIAS w Poznaniu dokonuje wypłat odpraw osobom, które mają pozytywne wyroki w tej sprawie;

b/ apelacja łódzka - wygrywamy w Sądzie Okręgowym – DIAS w Łodzi dokonał wypłaty odprawy osobie, która zakończyła sprawę prawomocnie w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;

c/ apelacja wrocławska – wygrywamy w sądzie rejonowym we Wrocławiu,

d/ apelacja szczecińska - wygrywamy w sądzie rejonowym w Szczecinie;

e/ apelacja gdańska - wygrywamy w sądzie rejonowym w Gdyni, Bydgoszczy.

Tryb udzielania pomocy prawnej ze strony ZZ CELNICY PL dla członków związku

1 krok – podpisz umowę o POMOC PRAWNĄ -znajdziesz ją u każdego przewodniczącego ZOI (umowę ze strony ZZ podpisuje przewodniczący ZOI)

2 krok - zeskanuj umowę o POMOC PRAWNĄ i prześlij z prywatnego adresu mailowego na adres celnicy.pl.dolnyslask@gmail.com oraz podaj w mailu dane:

a/ nazwę izby, w której zastała Cię reforma w 2017 r.
b/ kwotę odprawy której żądasz - bez odsetek
c/ staż w służbie do 31 maja 2017 r.
d/ stopień i stanowisko - zajmowane 31 maja 2017 r.
e/ w którym roku wg prognoz uzyskałabyś/uzyskałbyś prawo do emerytury mundurowej (75% wymiaru - przeważnie jest rok 2026/2027)

3 krok – otrzymasz od nas maila zwrotnego z informacją, że Twoja sprawa została przesłana do Kancelarii Prawnej i niebawem otrzymasz pozew

4 krok – po otrzymaniu pozwu, złóż go w sądzie w 2 egz.

5 krok – zarejestruj się na portalu sądowym (wszystkie informacje uzyskasz na stronie sądu)

6 krok – śledź na bieżąco naszą stronę www.celnicy.pl

7 krok – po otrzymaniu wezwania na rozprawę – prześlij skan wezwania na adres celnicy.pl.dolnyslask@gmail.com

8 krok – postępuj według wskazówek prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy w sądzie.

W wyroku z dnia 9.12.2015 r. (sygn. akt: I PK 1/15) Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, iż odprawa w służbach mundurowych ma charakter gratyfikacji za wieloletnią służbę na rzecz Państwa Polskiego.
Odprawy z tytułu zwolnienia ze służby otrzymują wszyscy funkcjonariusze m.in.: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze Wojska Polskiego.
Warto podnieść, że zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 2 Ustawy o Służbie Więziennej, odprawę otrzymuje m.in. funkcjonariusz Służby Więziennej zwolniony ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej.


W załączeniu kilka wyroków.

Pozdrawiamy

Zespół ds. UcywilnieniaInformujemy, że sprawy w zakresie odpraw prowadzą dla naszego związku kancelarie:
 • Kancelaria Prawna Mecenas Jadwigi Płażek – Żywickiej z Krakowa
 • Kancelaria Adwokacka Mecenas I. Daniszewskiej z Białegostoku
 • Kancelaria Adwokacka Mecenasa Łukasza Oleśniewicza z Wrocławia
 • Kancelaria Adwokacka Mecenasa Rolanda Szymczykiewicza z Warszawy[1]. Roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.2. Kierownik jednostki organizacyjnej może nie uwzględnić terminu przedawnienia, jeżeli opóźnienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami.3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa:1) każda czynność przed kierownikiem jednostki organizacyjnej, podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;2) uznanie roszczenia.4. W przypadku zwłoki w wypłacie uposażenia, innych świadczeń oraz należności pieniężnych funkcjonariuszowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia, w którym uposażenie, inne świadczenie lub należność pieniężna stały się wymagalne.
 

Attachments

 • Wyrok SO Piotrków Trybunalski V Pa 22_22 po wyroku SN I PSKP 64_21 odprawa.pdf
  2,1 MB · Wyświetleń: 487
 • Wyrok SO w Poznaniu VII Pa 38_21 z 15.07.2022 r. odprawa.pdf
  348,3 KB · Wyświetleń: 426
 • Wyrok SO w Poznaniu VIII Pa 94_21 z 28.10.2022r. odprawa.pdf
  375,9 KB · Wyświetleń: 392
 • Wyrok SR Bydgoszcz VII P 248_22 z 09.11.2022r. odprawa zwolnienie ze służby z dniem 01.06.2017.pdf
  61,7 KB · Wyświetleń: 334
 • Wyrok SR Gdynia IV P 62_21 z 27.05.2022r. odprawa.pdf
  3,3 MB · Wyświetleń: 349
 • Wyrok SR w Bydgoszczy VII P 329_20 odprawa.pdf
  445,1 KB · Wyświetleń: 315
 • Wyrok SR w Szczecinie IX P 350_20 z 21.12.2020r. odprawa.pdf
  64,3 KB · Wyświetleń: 327
 • Wyrok SR we Wrocławiu IV P 444_20 z 07.10.2022r. odprawa.pdf
  172,4 KB · Wyświetleń: 350
 • Wyrok SR Wrocław IV P 487_21 z 03.11.2022r. odprawa.pdf
  128,5 KB · Wyświetleń: 321
 • ZZ CELNICY PL_umowa_pomoc prawna_od 16.05.2023.docx
  27,6 KB · Wyświetleń: 174
Ostatnia edycja:
Proszę jeszcze o analizę drogi prawnej do uchylenia prawomocnego wyroku SO z maja 2021 r., gdzie odmówiono wypłaty odprawy.
Z tego co się pobieżnie orientuję, to jest taka opcja w ciągu 2 lat.
 
Witam.Czy osoby ucywilnione, następnie przywrócone do służby, które w 2017 r.ubiegały się o zwrot z tytułu reorganizacji i otrzymały negatywna odpowiedź , mogą otrzymać odprawę jeśli nie składały wniosku o odprawę z tyt. zwolnienia ze służby a z tyt.reorganizacji likwidacji ?pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.A jeśli tak , to czy wypłacenie tej odprawy nie przekreśli szansy na zaliczenie do służby okresu pauzowania(ucywilnienia)?
•••
 
Witam.Czy osoby ucywilnione, następnie przywrócone do służby, które w 2017 r.ubiegały się o zwrot z tytułu reorganizacji i otrzymały negatywna odpowiedź , mogą otrzymać odprawę jeśli nie składały wniosku o odprawę z tyt. zwolnienia ze służby a z tyt.reorganizacji likwidacji ?pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.A jeśli tak , to czy wypłacenie tej odprawy nie przekreśli szansy na zaliczenie do służby okresu pauzowania(ucywilnienia)?
•••
Dzień dobry, oczywiście można złożyć zarówno pozew o zaliczenie pauzowania, jak i o odprawę. Pozdrawiam
 
Proszę jeszcze o analizę drogi prawnej do uchylenia prawomocnego wyroku SO z maja 2021 r., gdzie odmówiono wypłaty odprawy.
Z tego co się pobieżnie orientuję, to jest taka opcja w ciągu 2 lat.
Proszę jeszcze o analizę drogi prawnej do uchylenia prawomocnego wyroku SO z maja 2021 r., gdzie odmówiono wypłaty odprawy.
Z tego co się pobieżnie orientuję, to jest taka opcja w ciągu 2 lat.
Też jestem zainteresowana. I jak liczyć terminy. Ja mam wyrok z listopada 2020r. Minęły już dwa lata.
 
Dzień dobry, oczywiście można złożyć zarówno pozew o zaliczenie pauzowania, jak i o odprawę. Pozdrawiam
Dziękuję.Ale czy wypłata odprawy za likwidację reorganizację nie wykluczy zaliczenia pauzowania?W powołanym wyżej wyroku SO z Piotrkowa Trybunalskiego wskazano, że odprawa się należy, bo ucywilnieni ponieśli stratę poprzez brak możliwości zaliczenia lat ucywilnienia do emerytury....Czy zatem wypłata odprawy, która jest rekompensata za ucywilnienir nie spowoduje , że nie będzie można zaliczyć pauzowania do służby ...?Pozdrawiam.
 
Dziękuję.Ale czy wypłata odprawy za likwidację reorganizację nie wykluczy zaliczenia pauzowania?W powołanym wyżej wyroku SO z Piotrkowa Trybunalskiego wskazano, że odprawa się należy, bo ucywilnieni ponieśli stratę poprzez brak możliwości zaliczenia lat ucywilnienia do emerytury....Czy zatem wypłata odprawy, która jest rekompensata za ucywilnienir nie spowoduje , że nie będzie można zaliczyć pauzowania do służby ...?Pozdrawiam.
Witam, w przypadku złożenia dwóch pozwów, przez funkcjonariuszy ucywilnionych w 2017 r. , kórzy powrócili po 2017 r. do służby - sąd zawiesi sprawę o odprawę do czasu wydania wyroku w sparwie ucywilnienia. Jeżeli wyrok w sprawie ucywilnienia bedzie pozytywny, to odprawa do wycofania lub oddalenia.
 
Witam, w przypadku złożenia dwóch pozwów, przez funkcjonariuszy ucywilnionych w 2017 r. , kórzy powrócili po 2017 r. do służby - sąd zawiesi sprawę o odprawę do czasu wydania wyroku w sparwie ucywilnienia. Jeżeli wyrok w sprawie ucywilnienia bedzie pozytywny, to odprawa do wycofania lub oddalenia.
Moim zdaniem ucywilnieni którzy wrócili do służby powinni się zastanowić czy walczyć o odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby.
Jeśli dostaną to wg zarobków z 2017 (+ ew. odsetki). Trzeba przeanalizować czy wzięcie tej odprawy nie odbierze prawa do odprawy przy przejściu na emeryturę która będzie raczej wyższą bo wg aktualnego uposażenia.
Jest takie ryzyko i warto to prawnie przeanalizować.
 
Witam, w przypadku złożenia dwóch pozwów, przez funkcjonariuszy ucywilnionych w 2017 r. , kórzy powrócili po 2017 r. do służby - sąd zawiesi sprawę o odprawę do czasu wydania wyroku w sparwie ucywilnienia. Jeżeli wyrok w sprawie ucywilnienia bedzie pozytywny, to odprawa do wycofania lub oddalenia.
Dziękuję za odpowiedź.
 
Back
Do góry