Komunikat dot. świadectw służby

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL otrzymał informacje od członków Związku z różnych IAS w Kraju, iż odpowiedź DIAS na wezwanie do przedstawienia świadectwa służby wobec osób ucywilnianych jest negatywna. DIAS wskazuje na brak takiego prawnego obowiązku i brak stosownych zapisów ustaw o KAS oraz przepisów ustawy wprowadzających KAS. Sugeruje wydanie tego dokumentu po zwolnieniu całkowitym kogoś z KAS. Zarząd po konsultacjach z prawnikami ustalił, iż nowe i korzystniejsze przepisy dla osób ucywilnianych wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym Zarząd będzie rekomendował drogę sądową po wskazanej dacie i wówczas uruchomi ogólną akcję (kampanię) składania pozwów w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy taka akcja nie będzie prowadzona. Niezależnie od tego zachęcamy osoby, które jeszcze nie złożyły do DIAS wezwania do przedstawienia świadectwa służby by to uczyniły, przede wszystkim dla celów dowodowych do wykorzystania w przypadku postępowania przed sądem ale i dla „złapania” terminów. Jednocześnie Zarząd ma wiedzę, że jest już grupa osób, które samodzielnie i w swoim imieniu złożyły już w w/w sprawie pozwy do sądu. Sprawy te są pilotowane przez Związek i ewentualne korzystne wyroki będą podawane do wiadomości (wraz z zastosowaną przez sądy argumentacją) oraz (przy pewnej ich liczbie) przyśpieszą decyzję o podjęciu zbiorowej akcji, przed (a nie po) 1 stycznia 2018.
Pokaż załącznik: celnicy88-9-17 komunikat świadectwa.doc
 

Komentarze

Do góry