• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Składki członkowskie należy wpłacać na konto: 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

KOMUNIKAT DLA UCYWILNIONYCH FUNKCJONARIUSZY, KTÓRZY ZŁOŻYLI POZWY O WYPŁATĘ ODPRAWY ZA ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY W MAJU 2017 r.

KOMUNIKAT DLA UCYWILNIONYCH FUNKCJONARIUSZY, KTÓRZY ZŁOŻYLI POZWY O WYPŁATĘ ODPRAWY ZA ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY W MAJU 2017 r.

Czego dotyczy?

Komunikat dotyczy trybu przydzielania pełnomocnika na rozprawę o wypłatę odprawy przez Sądem Rejonowym oraz Sądem Okręgowym.

Co jest ważne ?

Po otrzymaniu wezwania na rozprawę, należy przynajmniej 10 dni przez terminem rozprawy wysłać skan wezwania na adres mailowy celnicy.pl.dolnyslask@gmail.com

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać ?

1. Przekazanie wezwania w terminie późniejszym, niż 10 dni może skutkować brakiem możliwości udzielania pomocy prawnej w formie reprezentowania w sądzie przez profesjonalnego pełnomocnika (wypełniony kalendarz spraw i brak czasu na skierowanie wniosku do sądu o zmianę terminu posiedzenia lub o rozprawę zdalną).

2. Wezwania na rozprawę nie wysyłamy bezpośrednio do Prawników!!!!!!!!!

KROK PO KROKU


1 krok – śledź na bieżąco naszą stronę www.celnicy.pl

2 krok – po otrzymaniu wezwania na rozprawę – prześlij skan wezwania na adres celnicy.pl.dolnyslask@gmail.com oraz koniecznie podaj swój nr tel. prywatnego (do kontaktu dla kancelarii)

3 krok – otrzymasz od nas maila zwrotnego z informacją o przydzieleniu sprawy do danej Kancelarii.

4 krok - skontaktuje się z Tobą osoba z kancelarii i postępuj według wskazówek Prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy w sądzie.

5 krok – 1 dzień przed terminem rozprawy skontaktuj się z Mecenasem telefonicznie poprzez napisanie smsNIE DZWOŃ !!!! (telefony bardzo przeszkadzają w pracy, a teraz jest kumulacja naszych spraw w sądzie)


Kancelaria Prawna Mecenas Jadwigi Płażek – Żywickiej z Krakowa – 501-121-114

Kancelaria Adwokacka Mecenasa Rolanda Szymczykiewicza z Warszawy – 508-608-409

Kancelaria Adwokacka Mecenasa Łukasza Oleśniewicza z Wrocławia - 660-851-120Pozdrawiamy

Zespół ds. Ucywilnienia
 
Posiedzenie SN w sprawie odpraw dla ucywilnionych z dnia 21-09-2023 r. nie doszło do skutku z uwagi na zażalenie nt. składu sędziowskiego , czy jest już nowy termin posiedzenia ????
 
Jestem zainteresowany ponieważ moja sprawa została odwieszona a nowy termin mam na 11 stycznia 2024r.
Nie znam się na prowadzeniu spraw sądowych ale czy można ponownie zawiesić odwieszoną sprawę z uwagi na oczekiwanie na przedmiotowy wyrok SN ???????
 
no tak, wielu z nas-w tym i ja wolałoby uznanie lat pracy w IAS do emerytury mundurowej, odprawa to marna nagroda pocieszenia za kilka zmarnowanych lat i dziure w świadczeniach emerytalnych...ale lepszy rydz niż nic - jak mówił wieszcz
 
Jestem zainteresowany ponieważ moja sprawa została odwieszona a nowy termin mam na 11 stycznia 2024r.
Nie znam się na prowadzeniu spraw sądowych ale czy można ponownie zawiesić odwieszoną sprawę z uwagi na oczekiwanie przedmiotowego wyroku SN ???????
sąd sam ją odwiesił? bo słyszałem że trzeba zawnioskować samemu, ale co sąd to obyczaj pewnie
 
sąd sam ją odwiesił? bo słyszałem że trzeba zawnioskować samemu, ale co sąd to obyczaj pewnie
Zarejestrowałem się na portalu sądowym i mam dostęp online do sprawy, z czynności które są w portalu wynika że wpłynął wniosek pełnomocnika o odwieszenie, myślę że pani mecenas odwiesiła sprawę żeby nie umknął termin do odwieszenia.
 

e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)​

Szczegóły sprawy​

Sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym III PZP 2/23 Izba Sądu Najwyższego

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenie niższej instancji
VII Pa 28/22 - postanowienie z dnia 6 marca 2023 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data wpływu sprawy do Sądu Najwyższego
17 marca 2023 r.
Wniesiony środek prawny
zagadnienie prawne


Treść zagadnienia prawnego, podmiot przedstawiający zagadnienie prawne
"Czy funkcjonariuszowi służby celnej, który zgodnie z art.165 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016r.,poz. 1948) (dalej jako: pwKAS), stał się funkcjonariuszem Służby Celno - Skarbowej, pełniącym służbę w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej i który następnie przyjął propozycję, o jakiej mowa w art.165 ust.7 pwKAS, określającą nowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając się, zgodnie z art. 171 ust. 1 pwKAS, pracownikiem zatrudnionym w Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie umowy o pracę, przysługuje - w związku z zakończeniem służby - per analogiam prawo do odprawy pieniężnej w oparciu o zawarte w powołanym akcie prawnym przepisy regulujące stany podobne - w tym wypadku art.170 ust 4 w zw. z ust. 1 pwKAS oraz w zw. z art.163 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej? Czy też z powodu enumeratywnego wyliczenia zawartego w art. 170 ust.1 pwKAS, wskazującego jakie sytuacje należy uznać za tożsame z likwidacją urzędu albo zniesienia jednostki administracyjnej, należy stwierdzić, że sytuacja wskazanych funkcjonariuszy jest inna aniżeli osób, którym nie zaproponowano propozycji dalszej służby (pracy) lub odmówili ich podjęcia i wobec powyższego a contrario odprawa pieniężna im nie przysługuje? Czy ewentualnie ww. funkcjonariuszowi przysługuje odprawa, o której mowa w art. 250 ust.4 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016r. ze zmianami), na zasadach i w wysokości określonych w ust.1 - 3 ww.przepisu?".Sędzia sprawozdawca
SSN Krzysztof Rączka

(sprawa przydzielona 3 kwietnia 2023 r.)Pozostali członkowie składu orzekającego
SSN Józef Iwulski

SSN Piotr Prusinowski

Liczba spraw w referacie sędziego sprawozdawcy tego samego rodzaju (zarejestrowanych w tym samym repertorium), które wpłynęły do Sądu Najwyższego wcześniej niż niniejsza sprawa
0


Status sprawy
oczekuje na wyznaczenie terminu

Przejdź do początku <------- (link do info o sprawie)
 
Jestem zainteresowany ponieważ moja sprawa została odwieszona a nowy termin mam na 11 stycznia 2024r.
Nie znam się na prowadzeniu spraw sądowych ale czy można ponownie zawiesić odwieszoną sprawę z uwagi na oczekiwanie na przedmiotowy wyrok SN ???????
odbyła się sprawa 11.01?Z jakim wynikiem?
 
Back
Do góry