Komisja do Spraw Petycji

Między innymi ...Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (BKSP-145-480/19)...

 

Komentarze

Komisja petycji podeszła do sprawy ze zrozumieniem.
Podjęto decyzję o skierowanie dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów
 
Do góry