Kolejne poparcie dla Federacji Służb Mundurowych

Pan Rafał Jankowski
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych

Drogi Kolego!

W nawiązaniu do naszej korespondencji nr ZZ Celnicy PL 68/18 z dnia 18.07.2018r. w sprawie poparcia przez nasz związek protestu służb mundurowych, po raz kolejny, w reakcji na medialne doniesienia o planach zaostrzenia działań, pragniemy potwierdzić nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie.Funkcjonariusze celni z analogicznymi postulatami występują do Ministerstwa Finansów i z uwagą obserwują Wasze starania o uregulowanie pragmatyki służbowej o postulowane przez Was żądania. Ponieważ bezpośrednio nie jesteśmy uczestnikami trwającego protestu wszystkich służb mundurowych liczymy, że w przyszłości jako członek Federacji ZZ Służb Mundurowych moglibyśmy wspólnie występować w interesie wysokiego statusu funkcjonariuszy. W naszym odczuciu planowane w najbliższym czasie formy działania Komitetu Protestacyjnego znajdą wśród funkcjonariuszy celnych oddźwięk adekwatny do wsparcia jakie otrzymaliśmy od służb mundurowych w akcjach Służby Celnej prowadzonych w przeszłości. Ponieważ w wielu działaniach wspólnie realizujemy nałożone na Nas obowiązki w codziennej służbie poparcie dla postulatów Komitetu Protestacyjnego służb mundurowych podległych MSWiA wydaje się oczywiste.
Jednocześnie jako związek zawodowy oddajemy się do Waszej dyspozycji w zakresie doświadczenia w rozwiązywaniu sporów zbiorowych prowadzonych w interesie publicznym, a za taki uważamy wysoki status funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych.


Pozdrawiam serdecznie
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
/-/
Sławomir Siwy
 

Attachments

Komentarze

Do góry