Kolejna odpowiedź z MSWiA dot. prac nad emeryturami mundurowymi

MSWIA A.Rapacki-emerytury.jpg
 

Komentarze

Co za zakłamane towarzystwo. Wszyscy robią nas w konia. Może wreszcie wskazane byłoby żądanie wyznaczenia zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariusza SC o odpowiednim stażu złożone do odpowiednich organów a potem walka w sądach (aż po instytucje unijne) o wyegzekwowanie wyroku SN zrównującego SC z innymi służbami mundurowymi.
 
Do góry