Kancelaria Prezydenta o płacach w KAS

Dwukrotnie wystąpiliśmy do Prezydenta RP na temat sytuacji płacowej w KAS.
Poniżej e-mail jaki otrzymaliśmy w tych dniach w odpowiedzi. Wklejamy pismo pierwotne, kolejne to było pismo przypominające z prośbą o interwencję Pana Prezydenta.

Pan Sławomir Siwy

Szanowny Panie,

Dziękuję za korespondencję z 15 maja i 2 czerwca 2020 roku nadesłaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uprzejmie informuję, że kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP zapoznało się z jej treścią.

...

Ponieważ właściwy do rozpatrzenia podnoszonych kwestii jest Minister Finansów, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Andrzej Dera zwrócił się do Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego o nadesłanie informacji odnośnie planowanych zmian wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Z poważaniem

Grażyna Wereszczyńska

Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

Attachments

  • celnicy53-20-pismo do Prezydenta w sprawie równego traktowania.pdf
    199,9 KB · Wyświetleń: 1 201
Do góry