„Inwestycje legislacyjne” w prawie podatkowym były jedną z głównych przyczyn powstania luki podatkowej

Większość zidentyfikowanych przepisów materialnego prawa podatkowego, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat trwale obniżyły efektywność fiskalną podatków, zostało uchwalone z inicjatywy rządowej. Ich projekty formalnie powstały na urzędniczych biurkach, uzgodniono je „międzyresortowo”, zatwierdziła Rada Ministrów i nikt nie zauważył wad tych przepisów, które to wady często były czytelne już po opublikowaniu ich projektów. W większości przypadków uzasadnienia projektów ustaw wprowadzały w błąd co do intencji a nawet treści tych przepisów, gdyż ich autorzy twierdzili, że mają one na celu:

http://komentarze-modzelewski.pl/2018/11/09/inwestycje-legislacyjne-w-prawie-podatkowym-byly-jedna-z-glownych-przyczyn-powstania-luki-podatkowej/
 

Komentarze

Do góry