• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Funkcjonariusze celni. Uwaga na nowe przepisy.

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która od niedawna obowiązuje także funkcjonariuszy celnych w art. 2. stwierdza, że funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządził szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, ponosi odpowiedzialność majątkową w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Niedawno MF wdrożył także rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym.

Sejm RP przyjął nadto na 80 posiedzeniu ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Wszystkie te przepisy nakładają na nas odpowiedzialność majątkową w różnych aspektach i okolicznościach związanych z wykonywaną służbą.

Przypominamy o możliwości ubezpieczenia się przez każdego funkcjonariusza indywidualnie od odpowiedzialności cywilnej oraz zapewnienie sobie za 2 lub 4 zł miesięcznie, w zależności od wybranej opcji, profesjonalnej ochrony prawnej w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i administracyjnych.
Kliknij na poniższy link po więcej informacji na temat tego ubezpieczenia:
http://celnicy.pl/content.php?87-Pr...ików-nowe-ubezpieczenie-OC-ochrona-prawna-NNW
Pobierzcie wniosek dostępny po ww. linkiem i po wypełnieniu wyślijcie zgodnie z instrukcją. Od tego czasu nie będą Wam straszne żadne postępowania dyscyplinarne, administracyjne a nawet odpukać karne, gdyż w każdym z nich będziecie mogli wyznaczyć sobie profesjonalne zastępstwo procesowe. Firma ubezpieczeniowa pokryje także zgodnie z umową wszelkie szkody wyrządzone przez Was w mieniu, zarówno osób trzecich jak i powierzonego przez pracodawcę. Ubezpieczenmie ma także szerszy zakres o czym można przeczytać pod ww. linkiem i w załączonej tam ulotce informacyjnej

Aby skorzystać z tego ubezpieczenia trzeba przystąpić do ubezpieczenia grupowego na Życie firmy Generali http://celnicy.pl/content.php?76-Ubezpieczenie-grupowe-w-Generali
Wszelkie informacje w tym zakresie oraz wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na Życie przygotowanego specjalnie dla funkcjonaruiuszy celnych dostępne pod mailem ubezpieczenia@celnicy.pl; slawomir.siwy@celnicy.pl oraz u osób obsługujących ubezpieczenie w kilku izbach, do których kontakty zamieszczamy pod linkiem http://celnicy.pl/content.php?97-Kontakty-do-osób-obsługujących-ubezpieczenia-GENERALI-w-izbach
 
Jak odpowiedzialność to jest SŁUŹBA MUNDUROWA Jak uprawnienia emerytalne mundurowe to jesteśmy niewiadomo co (cywile)!!!!!!!
a co na to nasze wszystkie związki zawodowe i nasz szef JK????????????????
 
Back
Do góry