Funkcjonariusze celni mogą przyłączać się do zaczynającego się niebawem procesu sądowego w sprawie nieprawidłowości przy mianowaniach na stopnie

Niebawem rozpocznie się proces sądowy w sprawie nieprawidłowości przy mianowaniach funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

Każdy pokrzywdzony funkcjonariusz celny może do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy złożyć w sądzie oświadczenie o przyłączeniu się do procesu.

Sprawa pilna, gdyż oświadczenia można składać tylko do dnia otwarcia przewodu sądowego.
Oświadczenia, zgodnie z pouczeniem prokuratury, składać należy na podstawie art.55 par.3 ustawy KPK.

Oświadczenia o przyłączeniu się do procesu należy kierować do

Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Warszawa
V Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

We wniosku należy przywołać sygnaturę U K5/11
 

Komentarze

Proszę mnie oświecić, czy oświadczenie o przyłączeniu się do procesu wiąże się z każdorazowym wyjazdem do Warszawy, czy jest to rozwiązane w jakiś inny sposób?
 
Do góry