Federacja SM Woj. Lubelskiego

W dniu 16 maja 2019 r. spotkali się przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych województwa lubelskiego, reprezentujący: Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służbę Więzienną oraz Służbę Celno-Skarbową. Podczas spotkania założycielskiego zostało podpisane „Porozumienie o powołaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego”. Sygnatariuszem porozumienia jest Zakładowa Organizacja Izbowa Związku Zawodowego CELNICY PL Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Zawarte porozumienie będzie służyło m.in.: prezentowaniu wspólnego stanowiska wobec organów władzy państwowej i samorządowej, nawiązywaniu współpracy z parlamentarzystami, przedstawicielami partii politycznych i organizacjami mającymi wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego, organizacji akcji protestacyjnych o zasięgu wojewódzkim, przedstawianiu opinii publicznej problemów służb mundurowych, organizacji wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych służb, a także podejmowaniu inicjatyw służących integracji środowisk reprezentowanych przez poszczególne organizacje związkowe. Należy podkreślić, że powołanie takiej formuły współdziałania przy tak szerokiej reprezentacji związków zawodowych służb mundurowych szczebla wojewódzkiego jest pionierskim rozwiązaniem w skali kraju.
 

Attachments

Komentarze

Do góry