Emerytury - spotkanie w MF 24.02.2021r.

Dzień dobry,

w związku z umieszczeniem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD183) projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 723), a tym samym zgodnie z wcześniejszym zapewnieniem zawartym w piśmie z dnia 7 grudnia 2020 r. Pana Piotr Dziedzica Podsekretarza Stanu Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowanym do Pana Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL, a także wobec oczekiwań pozostałych przedstawicieli strony społecznej, zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13:00 (sala nr 2163) w gmachu Ministerstwa Finansów, którego celem będzie omówienie projektowanych zmian.
...

Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej

Krajowej Administracji Skarbowej
 
@cat, przyjacielu powoli wyciągamy rękę z nocnika, jak to przyziemnie określiłeś.
Ja jednak jestem niepoprawnym optymistą i mam nadzieję ze w związku z jednakowym stanowiskiem wszystkich związków jest szansa na zmianę rządowego projektu. Martwiło mnie tylko jedno, ten zapis w którym nas pominięto, to moim zdaniem było najgorsze, ale jest światełko bo powracamy do gry. Trzymam kciuki żeby się udało:
15 lat
2,6% pierwsze trzy lata
1,3 % następne
na wniosek funkcjonariusz doliczają lata, dla tych co nie chcą stare zasady czyli emka z FUS
Tak trzymać (y)(y)(y)(y):)
 
Uwagi do projektu zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - IAS Kraków

Jednostka redakcyjna zmienianej ustawy
(np. ustawy o KAS)
Brzmienie przepisu w projekcieProponowane brzmienie przepisuUzasadnienie proponowanej zmiany
Art. 224 ustawy o KAS
brak w projekcie
Obecne brzmienie ustawy:
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia
Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią służbę. Obecne brzmienie przepisu art. 224 ustawy o KAS prowadzi do wniosku, że wszystkie dodatki określone w art. 226, tj.
1) dodatek za wieloletnią służbę,
2) dodatek za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia,
3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym,
4) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
5) dodatki uzasadnione szczególnymi warunkami pełnienia służby
wchodzą w skład uposażenia funkcjonariuszy. A skoro tak, to w świetle brzmienia art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zasady podziału środków na te dodatki winny być ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi
Wobec powyższego proponuje się nadanie przepisowi art. 224 brzmienia analogicznego, jak w przypadku wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej (art. 85 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej).
Powyższa zmiana wymagałaby w konsekwencji zmiany przepisu art. 226 ust. 1 i nadanie mu brzmienia:
„1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1) dodatek za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia;
2) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym;
3) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami;
4) dodatki uzasadnione szczególnymi warunkami pełnienia służby.”
https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27688

I całkiem przypadkiem - podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku (art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej).
 
Sprostowanie, oczywiście dla nas art. 5 ust. 1a ustawy zaopatrzeniowej: Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza.
 
Akurat DIAS w Krakowie właśnie przechodził z tragarzami i stąd ta propozycja zmiany porządkującej tzw. równania w dół. Czyżby zmiana przygotowana pod konkretne zamówienie?
Robi się coraz ciekawiej, jak oni chcą zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy.
 
Aż trudno uwierzyć, że im "mocniejsza gospodarka okraszona pasmem sukcesów", tym większa figa. Następny etap to naliczanie z najniższej krajowej. Oby jutro powiało optymizmem, bo inaczej wraz
z wiosennymi roztopami Brać Celna odpłynie do ZER-a.​
 
Myślę,. że ten dyrektor wojewódzki z Krakowa to nie za bardzo wie o czym pisze. Coś tam bredzi o z.z. Ogólnie ciężko go zrozumieć. Na to zwracał już uwagę kolega Gefreiter. Gdyby taka jednak miała być tendencja, no to wiadomo co robić.
Zwróćcie uwagę na propozycję DIAS z Krakowa dotyczacą art 224 ustawy o KAS. Jak nikt nie zareaguje to ...
Te zapędy są już naprawdę niebezpieczne. Autor wykazał się kompletną ignorancją i nieznajomością pragmatyki służb mundurowych. Dlaczego to mnie nie dziwi. Kolejny przykład usilnego równania naszej Służby do uregulowań dotyczacyh pracowników cywilnych.
Teraz trzy punkty są dla nas istotne.
  • czy obejmie nas zmiana 15a
  • co z naszą służba przed 99 rokiem
  • czy planują zmiany w naliczaniu emek
To są tematy dla Sławka na dzisiejszy dzień.
 
@cat, przyjacielu powoli wyciągamy rękę z nocnika, jak to przyziemnie określiłeś.
Ja jednak jestem niepoprawnym optymistą i mam nadzieję ze w związku z jednakowym stanowiskiem wszystkich związków jest szansa na zmianę rządowego projektu. Martwiło mnie tylko jedno, ten zapis w którym nas pominięto, to moim zdaniem było najgorsze, ale jest światełko bo powracamy do gry. Trzymam kciuki żeby się udało:
15 lat
2,6% pierwsze trzy lata
1,3 % następne
na wniosek funkcjonariusz doliczają lata, dla tych co nie chcą stare zasady czyli emka z FUS
Tak trzymać (y)(y)(y)(y):)
Trzymam kciuki żeby się udało:
15 lat
2,6% pierwsze trzy lata
1,3 % następne
na wniosek funkcjonariusz doliczają lata, dla tych co nie chcą stare zasady czyli emka z FUS
TO SĄ NAJWAŻNIEJSZE TEMATY DLA SŁAWKA.

Basic lepiej nie mogłeś tego ująć
 
Trzymam kciuki żeby się udało:
15 lat
2,6% pierwsze trzy lata
1,3 % następne
na wniosek funkcjonariusz doliczają lata, dla tych co nie chcą stare zasady czyli emka z FUS
TO SĄ NAJWAŻNIEJSZE TEMATY DLA SŁAWKA.

Basic lepiej nie mogłeś tego ująć
cogito ergo sum
zobaczymy, kto ma rację
 
Najwazniejszy temat na dziś , to w projekcie musi się
znaleźć SCS . To jest temat wyjściowy . Pozostałe
szczegóły w oparciu o współpracę z innymi związkami
służb mundurowych .
Kierunek prac stety albo niestety idzie w kierunku pobierania jednej emerytury.
@Zuziazoll, tym wpisem odddajesz sedno sprawy. Liczyć na drugą emeryturę w Zus? Na nią mogą liczyć tylko funkcjonariusze, którzy mają do niej rok, góra półtora roku. Pozostali powinni brać pod uwagę zmianę przepisów FUS, w szczególności art.95 ust.2 w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją demograficzną i gospodarczą RP.
 
@Zuziazoll, tym wpisem odddajesz sedno sprawy. Liczyć na drugą emeryturę w Zus? Na nią mogą liczyć tylko funkcjonariusze, którzy mają do niej rok, góra półtora roku. Pozostali powinni brać pod uwagę zmianę przepisów FUS, w szczególności art.95 ust.2 w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją demograficzną i gospodarczą RP.
Dlatego tak bardzo ważna jest walka o zaliczenie nam jako służby okresu przed 15.09.1999 r.
 
....................................................................................................................
Kierunek prac stety albo niestety idzie w kierunku pobierania jednej emerytury.
To zapewne nie będzie dotyczyło obecnych emerytów, którzy czekają na emeryturę z FUS. Nie może tak być, że państwo zabiera komuś wypracowane składki za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat.
 
Ostatnia edycja:
Do góry