DOŚĆ FIKCJI DIALOGU W KAS!

Pani Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów RP

Szanowna Pani Minister,


Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że nie będzie odtąd uczestniczył w „pracach” Zespołu ds. dialogu ze związkami zawodowymi.

Tak jak już informowaliśmy przed ostatnim posiedzeniem, spotkania Zespołu nie mają sensu, gdyż najważniejsze tematy, które są zgłaszane są pomijane. Nasza wcześniejsza informacja w ww. zakresie nic niestety nie wniosła odnośnie postawy Ministerstwa Finansów. Nic się nie zmieniło.

Ponadto podczas tych dwugodzinnych spotkań, raz w miesiącu, odmierzanych z zegarkiem w ręku, nie jest prowadzony rzeczywisty dialog, a jedynie chodzi o pozorację dialogu. Standardy demokracji wymagają dialogu społecznego, jest ten warunek zapisany w Konstytucji RP i tylko w tym celu w naszej ocenie odbywają się te spotkania. Tylko po to, aby móc odnotować, że oto w KAS trwa dialog społeczny.

A przecież nie o to chodzi w dialogu społecznym.

Dialog prowadzony w tej formie nie zmierza w kierunku rozmowy, ważenia racji i argumentów, dojścia do konsensusu, uspołecznienia mechanizmów podejmowania decyzji, tak aby w tym procesie brane były pod uwagę głosy praktyków, w szczególności w sprawach, które dotyczą sfery stosunku służbowego i stosunku pracy, ale także podejmowanych decyzji wobec obywateli, gdyż to my musimy realizować następnie te decyzje i na nas odbija się w oczach społeczeństwa realizacja Państwa wytycznych. Niestety z braku dialogu, nader często w sposób negatywny.

W naszej ocenie Ministerstwo Finansów w ogóle nie słucha racji partnerów społecznych, także tych, które podnosimy pro publico bono, dbając o poprawę funkcjonowania formacji.

Dialog powinien być prowadzony na zasadach partnerstwa i z poszanowaniem stron. Uważamy, że minister Rządu RP powinien wygospodarować kilka godzin w miesiącu na spotkanie ze związkiem, który o to wnioskuje i przedstawia pilne dla środowiska tematy.

Mając na uwadze powyższe ZZ Celnicy PL oczekuje zmiany formy prowadzenia dialogu w KAS.

W ramach prac ww. Zespołu udziału brać już nie będziemy. Ta forma już dawno się wyczerpała.


Z poważaniem


Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

  • celnicy41-22-dialog.docx
    57,2 KB · Wyświetleń: 126
Może to jest dobry moment na dialog i podwyżki!

UE chce ułatwić eksport zboża z Ukrainy. PLAN DZIAŁAŃ​

Plan KE zakłada pilne udostępnienie przez kraje unijne dodatkowego kolejowego taboru towarowego, statków i ciężarówek. Aby dopasować popyt i podaż, Komisja utworzy platformę logistyczną i zwróci się do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych.
Komisja uważa, że ukraińskie transporty produktów rolnych powinny być traktowane przez państwa UE priorytetowo, a zarządcy infrastruktury powinni udostępniać połączenia dla tego eksportu.

KE wezwała też unijne stolice do maksymalnej elastyczności i zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur celnych na granicy.
 
Może to jest dobry moment na dialog i podwyżki!

UE chce ułatwić eksport zboża z Ukrainy. PLAN DZIAŁAŃ​

Plan KE zakłada pilne udostępnienie przez kraje unijne dodatkowego kolejowego taboru towarowego, statków i ciężarówek. Aby dopasować popyt i podaż, Komisja utworzy platformę logistyczną i zwróci się do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych.
Komisja uważa, że ukraińskie transporty produktów rolnych powinny być traktowane przez państwa UE priorytetowo, a zarządcy infrastruktury powinni udostępniać połączenia dla tego eksportu.

KE wezwała też unijne stolice do maksymalnej elastyczności i zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur celnych na granicy.
Wystarczy decyzja SKAS i hologramy na lokomotywach, sprzęt zagwarantuje "ekspresowa" nowela uchwały modernizacyjnej :unsure:
 
Może to jest dobry moment na dialog i podwyżki!

UE chce ułatwić eksport zboża z Ukrainy. PLAN DZIAŁAŃ​

Plan KE zakłada pilne udostępnienie przez kraje unijne dodatkowego kolejowego taboru towarowego, statków i ciężarówek. Aby dopasować popyt i podaż, Komisja utworzy platformę logistyczną i zwróci się do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych.
Komisja uważa, że ukraińskie transporty produktów rolnych powinny być traktowane przez państwa UE priorytetowo, a zarządcy infrastruktury powinni udostępniać połączenia dla tego eksportu.

KE wezwała też unijne stolice do maksymalnej elastyczności i zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur celnych na granicy.
Pojawiło się dużo możliwości zaznaczenia swojej ważności na mapie służb mundurowych. Niestety my pisaliśmy pisma. Mam nadzieję, że przebudzenie będzie realne i z tali zaczniemy wybierać lepsze karty.
 
Nieco więcej info na ten temat.

Delikatnie to ujmując efekty prac Zespołu są dalekie od oczekiwań. Spotkania te są pozorowaniem dialogu. Kierownictwo KAS nie zgodziło się na sporządzanie protokołów ze spotkań, nie zapadają tam żadne ustalenia, uczestnicy Zespołu ze strony MF często zasłaniają się niemocą i brakiem decyzyjności, większość czasu przedstawiciele MF z tych dwóch godzin na miesiąc wypełniają długimi wypowiedziami, prezentacjami na zagadnienia zgłoszone czasami wiele miesięcy wcześniej, które w czasie ich omawiania straciły na aktualności. Na realny dialog, przedstawienie problemów, które są najistotniejsze w danym momencie, zostaje czasami zaledwie kilka minut lub w ogóle nie ma czasu.

Wbrew postulatom związków, nie ma zgody na wydłużenie czasu spotkań, który pozwoli na wyczerpującą dyskusję. Niemal zawsze brakuje czasu na bieżące sprawy.

Nie ma też zgody na oddzielenie tematyki dot. spraw pracowniczych od tych, które dotyczą funkcjonariuszy.
 
Nieco więcej info na ten temat.

Delikatnie to ujmując efekty prac Zespołu są dalekie od oczekiwań. Spotkania te są pozorowaniem dialogu. Kierownictwo KAS nie zgodziło się na sporządzanie protokołów ze spotkań, nie zapadają tam żadne ustalenia, uczestnicy Zespołu ze strony MF często zasłaniają się niemocą i brakiem decyzyjności, większość czasu przedstawiciele MF z tych dwóch godzin na miesiąc wypełniają długimi wypowiedziami, prezentacjami na zagadnienia zgłoszone czasami wiele miesięcy wcześniej, które w czasie ich omawiania straciły na aktualności. Na realny dialog, przedstawienie problemów, które są najistotniejsze w danym momencie, zostaje czasami zaledwie kilka minut lub w ogóle nie ma czasu.

Wbrew postulatom związków, nie ma zgody na wydłużenie czasu spotkań, który pozwoli na wyczerpującą dyskusję. Niemal zawsze brakuje czasu na bieżące sprawy.

Nie ma też zgody na oddzielenie tematyki dot. spraw pracowniczych od tych, które dotyczą funkcjonariuszy.
Dobrze ze Pan jako przewodniczacy zwiazku zakonczył ta farse!!! Teraz prosze przyczynic sie do tego by funkcjonariusze ruszyli swoje tyłki i pokazali niezadowolenie.Tylko musza oni czyt. Funki wiedziec ze ktos to nadzoruje i kieruje takimi akcjami
 
Nieco więcej info na ten temat.

Delikatnie to ujmując efekty prac Zespołu są dalekie od oczekiwań. Spotkania te są pozorowaniem dialogu. Kierownictwo KAS nie zgodziło się na sporządzanie protokołów ze spotkań, nie zapadają tam żadne ustalenia, uczestnicy Zespołu ze strony MF często zasłaniają się niemocą i brakiem decyzyjności, większość czasu przedstawiciele MF z tych dwóch godzin na miesiąc wypełniają długimi wypowiedziami, prezentacjami na zagadnienia zgłoszone czasami wiele miesięcy wcześniej, które w czasie ich omawiania straciły na aktualności. Na realny dialog, przedstawienie problemów, które są najistotniejsze w danym momencie, zostaje czasami zaledwie kilka minut lub w ogóle nie ma czasu.

Wbrew postulatom związków, nie ma zgody na wydłużenie czasu spotkań, który pozwoli na wyczerpującą dyskusję. Niemal zawsze brakuje czasu na bieżące sprawy.

Nie ma też zgody na oddzielenie tematyki dot. spraw pracowniczych od tych, które dotyczą funkcjonariuszy.
Może lepiej idzie innym ZZ ...i dlatego "zespół" nie ma czasu na zajmowanie się sprawami funkcjonariuszy:coffee:
 
Bez dialogu, bez uprawnień dla starych funkcjonariuszy...

Staż cywilny będzie doliczany do emerytury mundurowej

Że niby "Przyjęte są korzystne dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy wykonywali m.in. obowiązki o charakterze policyjnym. Pod względem uprawnień emerytalnych będą traktowani jak funkcjonariusze pozostałych służb objętych ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym."
 
 
Podobno coś w czerwcu ma ruszyć jak dobrze pamiętam. Zapewne akcja wysyłania pism masowo bo wyłączanie stacji roboczych na kwadrans i więcej jest zarezerwowane dla ZA 😄 😄
 
Do góry