Do FZZSM - deklaracja współdziałania

Pan Rafał Jankowski

Przewodniczący Federacji

Związków Zawodowych Służb Mundurowych


Szanowny Kolego.


Wszystkie służby mundurowe otrzymały zapewnienie od swoich ministrów (MSWIA, MS i MF), że od dnia 01 lipca 2019r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym, która zniesie warunek 55 lat.

Stosowny projekt MSWIA(jako rządowy) ukazał się już nawet na stronie KG Straży Granicznej, ale wciąż nie nadano mu biegu. W przypadku naszej służby do MSWiA wystąpił w tej sprawie Szef KAS. Uwagi Szefa KAS, jak również postulaty dot. zniesienia 55 lat dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dacie 1 stycznia 2013r. zostały uwzględnione w projekcie jaki widnieje na stronie KG Straży Granicznej


Aby powyższe mogło być zrealizowane w terminie jaki obiecano funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, których reprezentuje Federacja, stosowny projekt rządowy, powinien już zostać przedstawiony i powinien już trafić na ścieżkę legislacyjną.

Pragnę zadeklarować, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej popierają i poprą czynnie wszelkie działania Federacji w celu realizacji ww. obietnic Naszych ministrów, które z całą pewnością Federacja podejmie w najbliższym czasie z uwagi na ewidentną zwłokę strony rządowej w procedowaniu projektu. Proszę o ścisłą współpracę w ww. zakresie.


Pozdrawiam:

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

Komentarze

Do góry