Długie kolejki na granicy z Białorusią

A bufory gdzie? Miały być robione bufory przy takich kolejkach… znowu ktoś zaspał…
"... że w związku z długimi kolejkami przed tymi przejściami utworzono strefy buforowe. Przed przejściem w Bobrownikach bufor zaczyna się w Waliłach Stacji na drodze krajowej 65, przed Kuźnicą na drodze krajowej nr 19 w Sokółce...."
Cytat z artykułu powyżej....🤔
 
Do góry