Decyzja o zwolnieniu S.Siwego uchylona

Publikujemy decyzję Szefa KAS, która uchyla decyzję DIAS Opole o zwolnieniu ze służby Przewodniczącego ZZ Celnicy PL Sławomira Siwego i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zwolnienie powinno dotyczyć przebiegu służby i kwalifikacji, a nie prowadzonej działalności związkowej.

DIAS Opole przesłał właśnie pismo, że sprawy nie załatwi w terminie i przedłużył postępowanie do dnia 09.10.2020r. DIAS napisał w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu, że uzupełnia materiał dowodowy dokumentujący przebieg służby oraz realizowanych zadań.

Oczekujemy na ponowne rozstrzygnięcie DIAS Opole.
 

Attachments

  • decyzjaSzefa KAS-S.Siwy.pdf
    2,5 MB · Wyświetleń: 1 575
Nie ma w naszej instytucji aktualnie możliwości powrotu po zwolnieniu na emke. Prawnych. Ale to jest informacja z 2 ręki.
zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową, prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej albo powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej.
 
  • Lubię
Reactions: PJS
Jesteście naprawdę tacy naiwni?

Ministerstwo kupiło sobie kolejne miesiące a może nawet rok, przegrywają sprawy w sądach , a to niestety (dla nich )łączy się z potrzeba wysupłania kaski na zastępstwa, które są zasądzone przez WSA, wiec do czasu , az pis nie przejmie sądów administracyjnych a zwłaszcza NSA, odwlekają sprawy.

Gdyby rzeczywiście ktoś w MF chciał sprawiedliwie i rzetelnie ocenic prowadzone postępowanie, to spokojnie uchyla decyzje i umarza postępowanie. To jest istotne, ponieważ zostało ono wszczęte na wniosek strony, a wiec każde uchylenie do ponownego kaze ten wniosek załatwić, a jaki był wniosek? Wydanie decyzji zwalniającej. Z wyroków sądów nakazujących wydanie decyzji , gdy nastapiło wygaszenie służby, jasno wynika, ze organ (DIAS) jest w bezczynności i termin 31.05.2017 nie ma wpływu na zwolnienie. Mówiąc więc wprost, mogł , w oparciu o tak sformułowany wyrok przedstawic propozycje, ale jeżeli wydał decyzje zwalniającą to tylko prawomocne uchylenie tej decyzji spowoduje powrót do służby.
 
@FC_celnik Gdy składałem wniosek o emeryturę to byłem już zwolniony.
@sousse1 Nie, nie ugoda administracyjna, choć czemu nie. Nie znam trybu, nie praktykowałem. Pisząc to miałem na myśli normalne rozmowy, które kończą się uzgodnieniem trybu i warunków powrotu. Wielu tak wróciło, na różne sposoby i w wielu IAS. Ruch jest po stronie DIAS.
 
Do góry