Co właściwie robi Rząd w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego? czy po raz drugi celnicy zostali wprowadzeni w błąd:

Pokaż załącznik: 104 W 1998 roku Rząd RP zobowiązał się zrównać prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (załącznik na dole tekstu) W styczniu 2008 roku zostało to potwierdzone. Rząd obiecał celnikom rozpoczęcie prac nad włączeniem do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Wraz z wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej zrównano jednak jedynie rygory służby, zaostrzając je nawet w niektórych aspektach w stosunku do innych służb mundurowych.

Co właściwie robi Rząd w sprawie systemu emerytur mundurowych?
Poseł Janusz Dzięcioł interpelował w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, podobnie jak wielu innych Parlamentarzystów:
Oto zapytanie i odpowiedź w sprawie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/30...67f1c7692da0d767c12575a00045da29?OpenDocument

Po czym pytał w sprawie włączenia celników do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, podobnie jak inni Parlamentarzyści:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/30...b6f8e52f31894c13c12576c7004eba52?OpenDocument

W dniu 10 czerwca 2010r. portal Interia.pl pisał, że:
"Przygotowywany przez MSWiA projekt ustawy zakłada, że prawo do emerytury mają nabywać funkcjonariusze, którzy ukończyli 55 lat i przepracowali w służbie co najmniej 25 lat. Reforma ma objąć funkcjonariuszy policji, straży granicznej, straży pożarnej, ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz BOR - przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r."
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/finanse-osobiste/news/emerytury-czy-mundurowi-zaplacza,1490801

Jak to wreszcie jest? Dlaczego pomija się wciąż funkcjonariuszy celnych? Czy znowu środowisko pracownicze będzie musiało przypomnieć o zobowiązaniach rządzących wobec nas celników?
 

Attachments

  • Porozumienie.doc
    531 KB · Wyświetleń: 585
Do góry