CIRF i szkolenia

W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie wszystkich szkoleń realizowanych przez firmy zewnętrzne, co podyktowane jest powszechnymi oszczędnościami, ale także względami bezpieczeństwa związanymi z epidemią i nie tylko (...)

"(...)Ponadto prosimy o informację jak KAS zabezpieczył się przed dostępem do danych, w tym także danych dot. analizy ryzyka i stosowanych algorytmów przy typowaniu do kontroli przez zewnętrzną firmę CIRF?

Czy Ministerstwo Finansów brało pod uwagę zagrożenia powierzenia obsługi i wykorzystywania systemów, informacji stamtąd pochodzących, ale także danych osobowych przez zewnętrzną firmę?

Sprawa powstania CIRF jest nieprzygotowana od strony kadrowej. Codziennie do Związku wpływa bardzo dużo zgłoszeń od zaniepokojonych pracowników, którzy nie wiedzą nic na ten temat i nie są informowani o tym co ich czeka.

Prosimy o odpowiedź na pytania stawiane przez pracowników, które przedstawiamy w załączonym mailu wysłanym do CIRF dnia 22.10.2020r."

Czytaj całość w zał pliku
 

Attachments

 • Pismo do S. Siwy - informacja ws. pisma dot. szkoleń.pdf
  152,2 KB · Wyświetleń: 97
 • celnicy98-20- do MF o wstrzymanie szkoleń zewnętrznych.doc
  83 KB · Wyświetleń: 99
 • Kopia Pytania dot. migracji do CIRF_.xlsx
  15,8 KB · Wyświetleń: 95
Centrum Informatyki Resortu Finansów

ul. Samorządowa 1,

26-601 Radom


Szanowni Państwo.

Jako największy związek zawodowy działający w Krajowej Administracji Skarbowej, w imieniu pracowników KAS, którzy mają przejść na nowego pracodawcę z Izb Administracji Skarbowych do CIRF, wnoszę o stosowanie ustawy o Związkach Zawodowych, w szczególności art.26(1).


Proszę także o odpowiedź na załączone pytania oraz pytania z maila poniżej.


Z Poważaniem
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir SiwyDzień dobry.

W związku z rozpoczęciem pracami nad wdrożeniem nowego modelu IT – integracji usług informatycznych w resorcie MF (przeniesienie pracowników pionu IT z KAS do CIRF), proszę o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości z tym związanych.
Oto kilka szczątkowych informacji, które zostały przekazane słownie pracownikom przez bezpośredniego przełożonego i zastępcę dyrektora w pionie IT podczas telekonferencji z pracownikami pionu IT:
 • pracownicy cywilni będą zatrudnieni zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 23),
 • funkcjonariusze i urzędnicy mianowani by pracować w CIRF muszą zrzec się swego obecnego statusu i „ucywilnić się”,
 • wszelkie możliwości zmiany komórki organizacyjnej zostały zamrożone do odwołania,
 • po 01.01.2021 funkcjonariusze i urzędnicy mianowani mimo pozostania w strukturach KAS będą „oddelegowani” przez DIAS na nieokreślony okres czasu - przynajmniej 6 miesięcy – na nieznanych zasadach i na podstawie nieznanej „umowy” pomiędzy CIRF i IAS,
 • nie jest wiadomym czy przez ten okres czasu (od 01.01.2021 do odwołania) funkcjonariusze będą pozostawieni do dyspozycji DIAS bez przydziału do komórki organizacyjnej, kto będzie przełożonym, kto będzie wyznaczał zadania,
 • kto i na jakich zasadach będzie przenosił funkcjonariuszy do nowych komórek organizacyjnych i kiedy – może dopiero po 6-u lub nawet 12-u miesiącach po wdrożeniu nowego modelu IT,
Więcej pytań i wątpliwości pracowników pionu IT zostało zamieszczonych w załączonym arkuszu („Pytania dot. migracji do CIRF_.xlsx”).
Z uzyskanych informacji, że w strukturach IT IAS w Katowicach zaistniała sytuacja dotyczy 26-u osób (czyli około 16% pionu IT), które są funkcjonariuszami bądź urzędnikami mianowanymi.
 
Na wschodniej granicy stosunek ilości funkcjonariuszy w wydziałach IT do wszystkich zatrudnionych wynosi 25-30%! Z tego co się orientuję niemal nikt nie jest zainteresowany przejściem do CIRF.
 
Do góry