Celnicy zasypują Dyrektorów IC wnioskami rekrutacyjnymi w związku z procesem wartościowania!!!

Harmonogram SSC okazał się wyłącznie kolejnym przykładem ignorancji władzy i kpiny z celników. Świadczą o tym odpowiedzi tzw. zespołów lokalnych.

Wg Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, ale także po konsultacjach z prawnikami bez wątpliwości stwierdzić należy, że w procesie wartościowania winny być wzięte pod uwagę przesłanki wynikające z przepisów prawa takie jak doświadczenie, znajomość języków obcych, wykształcenie, przebieg służby i inne.
TO OBOWIĄZEK DYREKTORA, KTÓRY BĘDZIE PRZEDSTAWIAŁ PROPOZYCJĘ NA PODSTAWIE ART 222. ust.3 USTAWY O SC.
Wobec powyższego w Służbie Celnej trwa akcja. Każdy niezadowolony z wartościowania celnik, ale także wyrażając sprzeciw przeciwko prywacie i licznym przykładom kumoterstwa oraz nepotyzmu podczas wartościowania stanowisk wysyła wniosek rekrutacyjny o nadanie stanowiska, zgodnego z jego kwalifikacjami, wykształceniem i uwzględniającego przebieg służby oraz inne przesłanki wynikające z przepisów prawa.

WNIOSEK I PISMO DO POBRANIA TUTAJ:
http://zz.celnicy.pl/tekst-494.html

Dyrektor IC Wrocław napisał do MF:
"Art. 222 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej stanowi, iż do dnia 31.12.2010 r. kierownik urzędu przedstawia funkcjonariuszom celnym pisemną propozycję, określającą zgodnie z przepisami rozdziału 8 i 10 ustawy, miejsce pełnienia służby, stanowisko i uposażenie. Jako, iż dalsze przepisy rozdziału 14 ustawy nie regulują trybu postępowania przy składaniu propozycji stanowiska należy domniemywać, iż będą tu miały zastosowanie przepisy rozdziału 8 ustawy(art. 113) i rozporządzenia MF z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych. Jeżeli tak, to tryb postępowania przy składaniu propozycji winien być identyczny jak ten określony dla awansu na wolne stanowisko w powołanym wyżej rozporządzeniu ( a więc ogłoszenie rekrutacji, przyjmowanie zgłoszeń funkcjonariuszy, dokonanie oceny kompetencji przez powołany przez kierownika urzędu zespół). Wydaje się jednak, że nie jest możliwe przy tej wyjątkowej, jednorazowej akcji (reformy stanowisk w SC) zastosowanie tych przepisów w ich aktualnym brzmieniu (np. spełnienie warunków awansu określonych w paragrafie 4 w/w rozporządzenia). Powinny istnieć przepisy, które regulowałyby tryb postępowania w tej konkretnej sytuacji. Przepisy te winny znaleźć się w rozdziale 14 ustawy (Przepisy przejściowe). Ustalenie trybu postępowania wymagałoby więc rozważenia możliwości nowelizacji ustawy, nowelizacji rozporządzenia lub uregulowania tej kwestii w opiniowanym projekcie zarządzenia. Mając na uwadze bardzo duże prawdopodobieństwo występowania przez funkcjonariuszy celnych z zarzutami naruszania prawa przy składaniu propozycji stanowisk najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się nowelizacja ustawy."

CELNICY ZAPOWIADAJĄ, ŻE WYTOCZĄ MINISTERSTWU TYSIĄCE PROCESÓW.
MASOWO SKŁADAJĄ WNIOSKI REKRUTACYJNE.
 

Komentarze

Do góry