CBA wydaje poradnik antykorupcyjny. Minister Finansów przygotowuje korupcjogenne zarządzenie

"Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
Więcej na ten temat oraz poradnik antykorupcyjny CBA do pobrania tutaj:
http://cba.gov.pl/portal/pl/20/461/Poradnik_antykorupcyjny_CBA.html

Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przekonuje Ministra Finansów do podpisania aktu prawnego, który z oczywistych względów ma charakter aktu korupcjogennego. Sprawa dotyczy projektu zarządzenia MF dot. opisu i wartościowania stanowisk. Główne zadania formacji twórcy projektu zmarginalizowali. Celnicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy UE będą w najniższych kategoriach uposażenia, podobnie Grupy Mobilne, dozór, OC wewnętrzne i ogromna więszość funkcjonariuszy mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, podatnikami i przestępcami.
To także próba obejścia prawa - art.222 ust.2 ustawy o SC.
Zarząd ZZ Celnicy PL składa w tej i innych sprawach zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - publikacja zawiadomienia jutro na portalu celnicy.pl
 

Komentarze

Szkoda, że nie wprowadzono dodatku antykorupcyjnego jak w innych krajach UE za który zresztą płaciła Unia... ale nam to jest przecież nie potrzebne.
 
Do góry