Brak rozporządzenia - pismo do Szefa KAS

Pan Piotr Walczak

Szef Krajowej Administracji SkarbowejSzanowny Panie Ministrze.

W nawiązaniu do korespondencji z KPRM jaką zamieścił na forum www.celnicy.pl jeden z emerytowanych funkcjonariuszy dot. oczekiwanej publikacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej proszę uprzejmie o odniesienie się do tej informacji, którą przywołuję poniżej.

Zgodnie z informacją podaną na stronach RCL Pan Premier podpisał rzeczone rozporządzenie w dniu 31.10.2019r., a Rada Ministrów przyjęła ten akt prawny dnia 06.11.2019r.

Aktualnie funkcjonariusze są świadkami korespondencji e-mailowej jaką ujawnił jeden z emerytowanych funkcjonariuszy z KPRM na ww. stronie internetowej, jakoby Pan Premier tego rozporządzenia nie podpisał, a rozporządzenie zostało odłożone ad acta.

W świetle informacji z RCL jest to informacja szokująca, wręcz nieprawdopodobna, dlatego traktujemy ją jako omyłkę. Niemniej postanowiliśmy wysłać niniejszą korespondencję z uwagi na olbrzymie wzburzenie i niepokój społeczny, jakie ta informacja wywołała w środowisku zawodowym. Wg funkcjonariuszy wielu oznaczałoby to koniec wszelkich standardów państwa prawa, de facto koniec prawa.

Czy Pan Minister posiada wiedzę o losach tego rozporządzenia? Dlaczego dotąd nie zostało opublikowane?

Proszę o podjęcie pilnych działań zmierzających do publikacji tego aktu prawnego. O ile informacja o odłożeniu projektu ad acta jest prawdziwa, proszę o ponowne skierowanie projektu tego rozporządzenia pod obrady Rady Ministrów i nadanie trybu obiegowego.

Wówczas też sprawa będzie kontynuowana w odrębnym trybie przez związek.Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

Komentarze

dziękuję - myślę, że z dużą radością to pismo przyjęli inni funkcjonariusze i to nie tylko Ci bezpośrednio zainteresowani. Stanowcze pismo i znaczące słowa - takich działań od zz oczekujemy. Cieszy fakt, że na ZZ Celnicy ciągle można liczyć.
pozdrawiam i idę spać spokojniejszy
 
W końcu. Dziękujemy za pismo, ale nie osłabiajmy czujnosci. Musimy być stanowczy i szybko reagować na tą czy inne patologie. Inaczej zawsze będą nas lekceważyć.
 
Do góry